Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

СВО 03.10. Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів

Метою рейтингового оцінювання досягнень студентів є стимулювання їхньої систематичної роботи і набуття відповідних компетентностей, забезпечення об’єктивності оцінювання, запровадження конкуренції між студентами у навчанні, спонукання їх до активного, цілеспрямованого навчання, самостійного оволодіння знаннями, виявлення і розвитку їхніх творчих здібностей, самореалізації особистості на засадах академічної свободи учасників освітнього процесу.

 

Оновлено 5 міс 2 тижн тому