Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

СВО ЛП 02.11. Положення про проведення в університеті Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей