Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

СВО ЛП 04.01 Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Національного університету «Львівська політехніка»