Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

СВО ЛП 04.01 Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам Національного університету «Львівська політехніка»