Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

СВО 03.16. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в університеті поза аспірантурою