Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

СВО ЛП 02.06 Положення про організацію і контроль самостійної позааудиторної роботи студентів