Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

СВО ЛП 02.09. Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами окремих навчальних дисциплін та інших компонентів навчальних планів понад обсяги, встановлені навчальними планами в Національному університеті «Львівська політехніка»