Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

СВО ЛП 05.06 Положення про конкурс монографій, підручників, навчальних посібників та довідкових видань