Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів

Метою рейтингового оцінювання досягнень студентів є стимулювання їхньої систематичної роботи і набуття відповідних компетентностей, забезпечення об’єктивності оцінювання, запровадження конкуренції між студентами у навчанні, спонукання їх до активного, цілеспрямованого навчання, самостійного оволодіння знаннями, виявлення і розвитку їхніх творчих здібностей, самореалізації особистості на засадах академічної свободи учасників освітнього процесу.

Інформація про документ
Стандарт вищої освіти СВО ЛП 03.10., Наказ № 27-1-10 від 23 січня 2019 р.
Оновлено 10 місяців 3 тижні тому