Положення про Інститут дистанційного навчання Національного університету «Львівська політехніка»

Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування Інституту дистанційного навчання Національного університету «Львівська політехніка».

Інститут створений наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2001 р. № 676 з метою удосконалення управління та структури Університету, поліпшення якості профорієнтаційної, освітньої та наукової діяльності, ефективного використання кадрового потенціалу й матеріально-технічної бази, підвищення якості підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», «Спеціаліст», «Маґістр» у системі ступеневої освіти.

Інформація про документ
2013 р.
Приєднані файли
Оновлено 2 роки 4 місяці тому