Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Навчальний процес кафедри

Бакалаврат

З 2011 р. при кафедрі політології та міжнародних відносин готують фахівців за спеціальністю «Міжнародні відносини» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної форми навчання (ліцензований обсяг 70 осіб) та заочної форми навчання (ліцензований обсяг 10 осіб).

Магістратура

З 2015 р. кафедра політології та міжнародних відносин здійснює підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю «Міжнародні відносини» (ліцензований обсяг 30 осіб, денна форма навчання).

 Аспірантура

З 1997 року при кафедрі діє денна та заочна аспірантура за спеціальністю «Політичні інститути та процеси». Успішно захищено 4 докторські та 16 кандидатських дисертацій, рекомендовано до захисту 6 наукових досліджень. З 2016 р. кафедра політології та міжнародних відносин здійснює підготовку аспірантів за спеціальностями 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 052 «Політологія».

Навчальні курси

З метою удосконалення навчального процесу, викладачі кафедри застосовують новітні технології та інноваційні методи, проводять підготовку фахівців за сучасними навчальним планами, адаптованими до європейської і світової освітніх систем. Досвідчені професори і доценти кафедри політології та міжнародних відносин розробили та читають курси з таких навчальних дисциплін: «Політологія», «Теорія парламентаризму», «Соціальна політика», «Основи теорії міжнародних відносин», «Енергетична безпека» для студентів усіх спеціальностей, за якими готують фахівців у Національному університеті «Львівська політехніка».

Наукова робота студентів

Особливу увагу на кафедрі приділяють залученню студентів до науково-дослідницької роботи. Щороку участь у науково-теоретичних конференціях беруть близько 50 студентів Національного університету «Львівська політехніка». Найкращі молоді науковці представляють Національний університет ««Львівська політехніка» на всеукраїнських олімпіадах з політології та міжнародних відносин.

Підручники і посібники

Впродовж 1990-2019 років колектив кафедри підготував та видав понад 40 підручників, окремі з яких були визнані найкращими в Україні, навчальних посібників та словників, близько 100 навчально-методичних розробок.

Кадри викладачів

Навчальний процес на кафедрі політології та міжнародних відносин  забезпечує висококваліфікований колектив у складі 29 науково-педагогічних працівників, з яких 3 професори, 4 доктори наук, 21 кандидатів наук, 11 доцентів, 1 старший викладач, 14 асистентів та навчально-допоміжний персонал.  Середній вік викладачів кафедри становить 39 років.

Оновлено 1 рік 1 міс тому