Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Абітурієнту: вступ 2019

Запрошуємо на навчання за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (спеціалізація «Міжнародні відносини»).

Вступники зараховуються на підставі результатів зовнішнього оцінювання знань (загальний конкурсний бал не менше 140) з таких дисциплін:

 • української мови та літератури;
 • історії України;
 • іноземної мови або математики.

Підготовка здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням);
 • за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Особливу увагу звернено на ґрунтовне вивчення іноземних мов (англійської та, на вибір, німецької, французької, польської та японської), а також теорії та практики перекладу, що дозволяє використати набуті знання для професійного перекладу наукових, науково- публіцистичних та інформаційних матеріалів із сфери міжнародних відносин.

Пріоритетом у підготовці фахівців є проходження навчальних практик у спеціалізованих українських і зарубіжних державних структурах, громадських організаціях, перекладацьких агенціях, що сприяє виробленню практичних вмінь і навичок у сфері міжнародних відносин. Під час навчання рівнозначна увага приділяється як теоретичним, так і прикладним складовим професійної підготовки, насамперед пов’язаним з проблемами міжнародних і регіональних відносин у сферах політики та економіки, моделювання та застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при прогнозуванні зовнішньої політики держав тощо. Це дає змогу ефективно застосовувати теоретичні знання на практиці при виконанні професійних обов’язків.

Після 4 років навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти студенти отримують кваліфікацію «Бакалавр зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Випускники спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» можуть працювати у:

 • посольствах, місіях та центральному апараті відомства закордонних справ;
 • консульських установах;
 • візових центрах;
 • представництвах міжнародних організацій;
 • відповідних підрозділах органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • підприємницьких структурах з іноземним капіталом;
 • консалтингових та інформаційно-аналітичних структурах;
 • центрах зв’язків з громадськістю;
 • політичних партіях та громадських організаціях;
 • науково-дослідних організаціях, навчальних закладах;
 • перекладацьких та туристичних агенціях;
 • засобах масової інформації тощо.

Іногородні студенти за поданням інституту забезпечуються проживанням у гуртожитку (за наявності вільних місць).

Також наші студенти мають змогу додатково:

 • вивчати іноземні мови факультативно;
 • набувати практичних аналітичних навиків у Науково-аналітичному центрі політичних досліджень «Вектор»;
 • брати участь у заходах Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка».
 • розвивати творчі здібності в осередку Товариства «Просвіта» та брати участь в студентському самоврядуванні;
 • відпочивати у спортивно-оздоровчих таборах (Карпати, Коблево);
 • пройти повний курс військової підготовки та здобути офіцерське звання.

Випускники-бакалаври можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти (термін навчання - 1,5 роки) та здобути диплом магістра зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (спеціалізація «Міжнародні відносини»). Також під час навчання у магістратурі можна навчатись за програмою подвійних дипломів у Вармінсько-Мазурському університеті в Ольштині (Польща) за спеціальністю «Міжнародні політичні та економічні відносини».

Випускники магістратури можуть продовжити своє навчання в аспірантурі за спеціальностями «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та «Політологія», а також публікувати наукові здобутки у науковому журналі «Гуманітарні візії».

Адреса: 
вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н. к., кім. 314
Номер телефону: 
(032) 258-21-89

Оновлено 7 міс 3 тижн тому