Підрозділи кафедри проектування та експлуатації машин (секції, лабораторії)

НДЛ-60 Науково-дослідна лабораторія автоматизації технологічних процесів електровакуумного виробництва

Метою діяльності науково-дослідної лабораторії є проектування та виготовлення високопродуктивного конкурентоспроможного технологічного обладнання на замовлення промисловості.

Сторінка лабораторії: https://lpnu.ua/ndl-60

НДЛ-126 Науково-дослідна лабораторія динамічних процесів і надійності

Метою діяльності науково-дослідної лабораторії є дослідження динаміки та надійності вібраційного обладнання та вплива режимів віброобробки на показники точності та якості виробів.

Сторінка лабораторії: https://lpnu.ua/ndl-126

НЦ КТПОВ Навчальний центр «Комп’ютерні технології проектування і обробки виробів»

Керівник: к.т.н., доц. Майструк Володимир Володимирович
Адреса: 14 навч. корпус, 3 поверх, 84 аудиторія​
Номер(и) телефону: +38(032) 258-21-55​
E-mail: maystruk@lp.edu.ua

Метою діяльності навчального центру є підвищення якості підготовки студентів і аспірантів механічних та машинобудівних спеціальностей, популяризація сучасних інформаційних технологій автоматизованого проектування і виготовлення виробів, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень.

Навчальні лабораторії кафедри

  1. Лабораторія технологічного обладнання харчової і переробної промисловості.
  2. Лабораторія процесів та апаратів харчової і переробної промисловості.
  3. Лабораторія систем автоматизованого проектування.
  4. Лабораторія розрахунку і проектування технологічного обладнання.
  5. Лабораторія автоматизації технологічних процесів.
  6. Лабораторія легкої промисловості.
  7. Лабораторія обладнання обробки тиском (в процесі створення).
  8. Лабораторія експериментальної механіки (в процесі створення).
Оновлено 1 рік 5 місяців тому