Партнери кафедри проектування та експлуатації машин

Кафедрою ПЕМ укладена угода про співробітництво із Британською компанією Delcam Plc. в рамках єдиного проекту «Передові комп’ютерні технології університетам України». Результатом співпраці стала організація на базі кафедри ПЕМ Навчального центру «Комп’ютерні технології проектування і обробки виробів» (НЦ КТПОВ). Після поглинання Delcam американською транснаціональною корпорацією Autodesk, найбільшим у світі постачальником САПР для машинобудування, навчальний центр продовжує свою роботу з використанням як вільновживаних, так і комерційних програмних продуктів AutoCAD, Inventor, Power Shape та Power Mill.

Студенти кафедри беруть участь у Конкурсах студентських робіт, які організовуються в рамках проекту, здобуваючи практичний досвід проектування виробів та цінні нагороди.

В рамках співпраці із Сілезьким Технологічним Університетом завідувач кафедри проф. Стоцько З.А. був обраний одним із членів-засновників Міжнародної Академії Матеріалознавства та Машинобудування (World Academy of Materials and Manufacturing Engineering). Метою АММЕ є підтримка і розвиток наукових досліджень в галузі матеріалознавства, організація співпраці та обміну науковими здобутками між відомими вченими. За плідну співпрацю з польською науковою громадськістю на міжнародному рівні та за досягнення в галузі матеріалознавства і машинобудування у 2010 році проф. Стоцька З.А. нагороджено почесною нагородою імені проф. Фридеріка Штауба «Золотою Совою».

Розвиток пов’язаних з виробництвом навчальних програм в галузі інженерної механіки та транспорту відповідно до Європейських Кваліфікаційних Норм (The European Qualifications Framework for lifelong learning). Партнерство в міжнародних проектах.

ПАТ «Концерн Хлібпром» — провідна компанія з виробництва хліба, яка об’єднує десять переробних підприємств України і входить до групи лідерів серед національних виробників хлібобулочної продукції. Вже багато років є базою практики для студентів спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв».

ТзОВ «Завод «Електропобутприлад» є провідним підприємством Західної України із виробництва електропобутових приладів та колекторних двигунів малої потужності декількох типів, які є основою продукції. Вже багато років є базою практики для студентів спеціальності «Обладнання електронної промисловості».

Оновлено 8 місяців 1 тиждень тому