Освітня діяльність кафедри проектування та експлуатації машин

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Вступ на спеціальність відбувається на базі повної загальної середньої освіти, на базі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра як на бюджетну, та і на комерційну форми навчання.

Після здобуття даної спеціальності можливе працевлаштування на посади механіка або технолога цеху, інженера механіка (інженера-конструктора, інженера-технолога, інженера-логіста, інженера з автоматизації, проектувальника, експлуатаційника), молодшого наукового спеціаліста на підприємствах харчової, легкої, електронної, радіотехнічної промисловості, машинобудування, приладобудування, а також у проектних організаціях з розробленням машинних технологічних процесів та автоматизованого обладнання, 3D-проектування із комп'ютерним розрахунком обладнання і процесів за допомогою програмного забезпечення AutoCAD, AutoDesk Inventor, SolidWorks, COMSOL Multiphysics, MathCAD, MatLab.

Бакалавр галузевого машинобудування

перший освітній рівень

Готуємо фахівців, здатних:

  • обґрунтовувати, розробляти нові та удосконалювати наявні технічні об’єкти машинобудування;
  • розробляти нові та удосконалювати наявні технологічні процеси виробництва та утилізації продукції машинобудування;
  • застосовувати сучасні методи проектування на основі моделювання технічних об’єктів та процесів галузевого машинобудування.

Освітньо-професійна програма має такі спеціалізації:

  • Комп’ютерний інжиніринг в машинобудуванні;
  • Обладнання переробних і харчових виробництв;
  • Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування.

Навчання за спеціалізацією починається з третього курсу і продовжується в магістратурі.

Захист бакалаврських кваліфікаційних робіт

Захист бакалаврських кваліфікаційних робіт (фото 2016 року)

Магістр галузевого машинобудування

другий освітній рівень

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з механічної інженерії, науково-конструкторської діяльності, математичного моделювання механічних систем, розрахунково-проектних робіт та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: науковий співробітник, доктор філософії.

Освітньо-професійна програма має такі спеціалізації:

  • Комп’ютерний інжиніринг в машинобудуванні;
  • Обладнання переробних і харчових виробництв;
  • Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування.
Магістри кафедри на Наукових фестинах

Студенти на Наукових фестинах Львівської політехніки. Стенд Інституту механічної інженерії та транспорту (фото 2019 року)

Доктор філософії галузевого машинобудування

третій освітньо-науковий рівень

Метою освітньо-наукової програми є поглиблення теоретичних знань та практичних умінь і навиків за спеціальністю, розвиток філософських та мовних компетентностей, формування універсальних навиків дослідника, достатніх для проведення та успішного завершення наукового дослідження і подальшої професійно-наукової діяльності.

Атестація здобувачів здійснюється спеціалізованою вченою радою на підставі публічного захисту наукової роботи у формі дисертації.

Аспірант Яцунський Петро виконує дослідження

Аспірант Яцунський Петро проводить дослідження (фото 2021 року)

 

Більше інформації у Електронній енциклопедії Львівської політехніки:

Оновлено 1 рік 5 місяців тому