Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Паспорт спеціальності 12.00.07

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

I. Формула спеціальності:

Галузь юридичної науки, яка досліджує суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі державного та самоврядного управління у сферах економічного, соціально-культурного та адміністративно-політичного розвитку; суспільні відносини, що складаються у сфері формування, розподілу і використання коштів публічних грошових фондів, та суспільні відносини, що складаються у сфері обігу інформації, створення, формування, зберігання, поширення, використання, охорони і захисту інформаційних ресурсів, створення та використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки.

II. Основні напрямки досліджень:

II.I. У галузі адміністративного права і процесу:

 • Теорія державного управління і адміністративне право.
 • Методологія науки адміністративного права.
 • Становлення та розвиток українського адміністративного права.
 • Виконавча влада та державне управління.
 • Предмет, метод і принципи адміністративного права.
 • Адміністративно-правові норми та їх реалізація.
 • Джерела адміністративного права, систематизація адміністративного права.
 • Адміністративно-правові відносини.
 • Суб’єкти адміністративного права.
 • Адміністративно-правові засади діяльності органів виконавчої влади.
 • Державна служба та її адміністративно-правове регулювання
 • Адміністративний примус і адміністративна відповідальність.
 • Адміністративно-правове регулювання забезпечення законності у державному управлінні.
 • Адміністративно-правові засади управління економічною, соціально-культурною, адміністративно-політичною діяльністю та міжгалузевого управління.
 • Адміністративний процес.
 • Адміністративне судочинство.
 • Адміністративні провадження.
 • Адміністративні провадження.Адміністративне процесуальне право.
 • Адміністративне право зарубіжних країн.

II.II. У галузі фінансового права:

 • Предмет, метод і система фінансового права.
 • Методологія науки фінансового права.
 • Публічні фонди в Україні.
 • Система фінансового законодавства.
 • Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.
 • Суб’єкти фінансового права.
 • Фінансова діяльність інститутів публічної влади.
 • Правове регулювання фінансового контролю.
 • Бюджетне право.
 • Правове регулювання доходів публічних фондів.
 • Правове регулювання податкової системи.
 • Правові засади публічних видатків і бюджетного фінансування.
 • Правове регулювання фінансової діяльності публічних фондів соціального призначення.
 • Правові засади валютного регулювання та валютного контролю.
 • Юридична відповідальність за порушення фінансового законодавства.
 • Фінансове право зарубіжних країн.

II.III. У галузі інформаційного права:

 • Інформаційна сфера як об’єкт права.
 • Методологія інформаційного права.
 • Предмет, метод і система інформаційного права.
 • Інформаційне законодавство та напрями його розвитку.
 • Правовідносини в інформаційній сфері.
 • Правові аспекти формування, розвитку, охорони та захисту інформаційних ресурсів.
 • Державна політика та державне управління в інформаційній сфері.
 • Правові засади організації та координації дій органів державної влади в єдиному інформаційному просторі України.
 • Поняття та правовий режим інформаційних ресурсів.
 • Поняття та правовий режим інформаційних ресурсів.Правовий режим інформаційних технологій, інформаційних систем і мереж.
 • Інформаційна безпека та її місце в системі забезпечення національної безпеки.
 • Захист інформації з обмеженим доступом і прав на неї.
 • Захист інформаційних систем і прав на них.
 • Інформаційне право зарубіжних країн.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: юридичні науки.

Оновлено 4 years 4 міс тому