Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Паспорт спеціальності 05.22.02

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 21 травня 2008 р. № 37-08/5

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.22.02 – автомобілі та трактори

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка займається дослідженням процесів і закономірностей взаємодії дорожніх транспортних засобів (ДТЗ) із опорою та навколишнім середовищем, а також дослідженням робочих процесів у системах, агрегатах і вузлах цих машин і розробленням нових методів їх створення.

II. Основні напрямки досліджень:

 • Механіка багатоколісного, гусеничного, колісного й інших типів рушіїв ДТЗ. Критерії ефективності робочого процесу. Кінематичні та силові характеристики робочого процесу, зчеплення з опорною поверхнею, буксування, опір руху. Вплив на ці характеристики коливань ДТЗ.
 • Механіка прямолінійного руху ДТЗ. Тягові розрахунки при проектуванні ДТЗ. Динамічні процеси при розгоні ДТЗ.
 • Зовнішня та внутрішня аеродинаміка ДТЗ. Дослідження аеродинамічних навантажень і стійкість руху.
 • Економічні й екологічні показники ДТЗ. Шляхи їх поліпшення.
 • Гальмові властивості автомобілів і тракторів. Дослідження гальмового керування та динаміки гальмування ДТЗ. Стійкість ДТЗ при гальмуванні.
 • Плавність ходу та методи її оцінки. Динамічні моделі типових коливань систем підвіски. Коливання ДТЗ під час руху по дорозі із випадковим мікропрофілем.
 • Вібрації та шум ДТЗ. Дослідження вібраційних характеристик і методів їх нормування. Оцінка якості та надійності машин по вібраційним параметрам, методи зменшення шуму та вібрації ДТЗ.
 • Криволінійний рух ДТЗ. Керованість ДТЗ. Керованість як властивість системи "машина-водій-зовнішнє середовище". Методи оцінки та норми по керованості.
 • Стійкість ДТЗ. Стійкість проти перекидання, сповзання та бокового зміщення. Динамічна стійкість. Стійкість ДТЗ у прямолінійному та криволінійному русі. Зовнішня та внутрішня аеродинаміка АТЗ. Дослідження аеродинамічних навантажень на стійкість руху ДТЗ. Вплив параметрів конструкції ДТЗ на його стійкість руху.
 • Прохідність. Основи теорії та розрахунку прохідності колісних і гусеничних машин. Методики розрахунку й оцінки рівня впливу рушія ДТЗ на ґрунт. Засоби зменшення впливу на опорну поверхню.
 • Особливості функціонування та розрахунку систем "двигун-трансмісія" з нетрадиційними силовими установками в їх складі (електричні, кріогенні, гібридні й інші установки). Вплив таких систем на експлуатаційні властивості ДТЗ.
 • Методи розрахунку й оптимізації параметрів конструкцій автомобілів і тракторів. Методи натурного та модельного випробувань ДТЗ у транспортному режимі та з навісним обладнанням. Методи прогнозування надійності при проектуванні ДТЗ.
 • Формування функціональної стабільності, дослідження якості та надійності автомобілів і тракторів на стадії проектування, виробництва й експлуатації.
 • Трансмісії ДТЗ. Система "двигун-трансмісія". Створення моделей функціонування системи. Оптимізація параметрів системи.
 • Зчеплення, коробка передач, роздавальні коробки, карданні передачі. Розрахунки на міцність і довговічність.
 • Конструкції й особливості розрахунку електричних, гідродинамічних, гідрооб'ємних трансмісій і головних передач, диференціалів.
 • Механізми управління автомобілів і тракторів. Гальмівне та рульове управління.
 • Ходова система автомобілів і тракторів. Розрахунок кінематичних, навантажувальних характеристик напрямних пристроїв, пружних елементів, амортизаторів і стабілізаторів. Несучі системи автомобілів і тракторів, дорожніх і спеціальних транспортних засобів.
 • Дослідження якості та надійності автомобілів і тракторів на стадії проектування, виробництва й експлуатації.
 • Техніко-експлуатаційні властивості автомобільних поїздів. Вплив конструктивних і експлуатаційних чинників на показники техніко-експлуатаційних властивостей автопоїздів. Оптимальне формування автопоїздів.
 • Повороткість, маневреність, керованість і стійкість автопоїздів, типи приводів управління автомобільних поїздів і їх вплив на показники техніко-експлуатаційних властивостей.
 • Принципи конструювання шасі для спеціалізованого рухомого складу, методи випробувань. Проектування та дослідження гібридних транспортних засобів, їх вузлів і агрегатів.
 • Електронні системи керування агрегатами, механізмами та вузлами автомобілів і тракторів. Розроблення та дослідження ефективності й надійності їх функціонування.
 • Проектування та дослідження електромобілів, їх вузлів і агрегатів.
 • Дослідження та створення інтелектуальних автотракторних засобів і їх систем на базі сучасних електромеханічних і електронних технологій.
 • Дослідження та створення новітніх інформаційних і супутникових технологій для керування автотранспортними засобами.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Оновлено 4 years 2 міс тому