Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Паспорт спеціальності 05.13.03

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
14.04.2007 р. № 47-08/06

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.13.03 – системи і процеси керування

I. Формула спеціальності:

Спеціальність охоплює наукові основи розроблення та дослідження методів аналізу, синтезу, проектування та моделювання систем управління технічними, технологічними, економічними, екологічними і соціальними процесами.

II. Основні напрямки досліджень:

  • Аналіз і синтез систем управління технічними, технологічними, економічними і соціальними процесами, зокрема з елементами штучного інтелекту.
  • Моделювання, оптимізація й адаптація керованих процесів у динамічних системах, що здійснюються в реальному часі, зокрема з використанням математичних моделей у процесі функціонування систем управління.
  • Моделі, методи і алгоритми управління авіаційними, комічними, аерокосмічними й іншими рухомими об’єктами.
  • Інформаційно-алгоритмічне забезпечення систем управління в умовах невизначеності та неповноти апріорної інформації.
  • Програмно-технічні засоби для проектування, створення та впровадження систем управління, а також моделюючих комплексів і пакетів прикладних програм, що застосовуються при розробленні систем управління.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Оновлено 4 years 2 міс тому