Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Паспорт спеціальності 05.11.01

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 21 травня 1998 р. № 26-08/4

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин

I. Формула спеціальності:

Прилади та методи вимірювання механічних величин – галузь науки і техніки, яка досліджує та розробляє принципи, методи, а також прилади вимірювання механічних параметрів твердих, рідких, газоподібних середовищ і тіл.

II. Основні напрямки досліджень:

  • Розроблення, дослідження та оптимізація нових принципів і методів вимірювання механічних величин.
  • Дослідження і вдосконалення наявних методів вимірювання механічних величин.
  • Розроблення, дослідження й оптимізація нових приладів вимірювання і перетворювачів механічних величин.
  • Дослідження й удосконалення наявних приладів вимірювання та перетворювачів механічних величин.
  • Розроблення і дослідження математичних моделей та систем імітаційного моделювання методів і приладів вимірювання механічних величин.
  • Створення та дослідження нових, удосконалення наявних приладів і методів випробувань, перевірки засобів вимірювання механічних величин.
  • Дослідження та прогнозування напрямків, тенденцій розвитку приладів і методів вимірювання механічних величин.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Оновлено 4 years 2 міс тому