Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Паспорт спеціальності 01.05.03

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 02 липня 2003 р. № 23-07/7

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

I. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка розробляє теоретико-математичні основи побудови програмного та апаратного забезпечення комп'ютерних систем, які охоплюють наукові дослідження, спрямовані на розвиток теоретичних основ математичного та програмного забезпечення обчислювальних машин і систем, розроблення алгоритмів і програм, програмних комплексів, автоматизованих експертних і промислових систем опрацювання інформації.

II. Основні напрямки досліджень:

 • Моделі програм і систем.
 • Мови програмування.
 • Формалізми подання синтаксису та семантики програм.
 • Мови специфікації програм і дефініції мов програмування.
 • Мовні процесори.
 • Моделі та методи доказового програмування.
 • Методи синтезу програм.
 • Алгоритмічні алгебри та програмні логіки.
 • Методи організації ефективних обчислень на ЕОМ, комплексах і мережах.
 • Моделі баз даних і знань.
 • Математичне забезпечення подання, ефективного зберігання та пошуку інформації в базах даних і знань.
 • Методи та засоби вимірювання, оцінювання якості та оптимізації програм.
 • Методи тестування та верифікації програм.
 • Операційні системи та оболонки.
 • Математичне та програмне забезпечення багатопроцесорних комплексів і мереж.
 • Інтелектуальні прикладні програмні системи.
 • Експертні системи.
 • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень.
 • Інформаційно-пошукові системи.
 • Стандартизація інформаційних систем.
 • Методологія розроблення програмних систем.
 • Загальносистемне програмування.
 • Середовища моделювання та програмування.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: фізико-математичні науки.

Оновлено 3 years 8 міс тому