Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Організаційне та кадрове забезпечення освітнього процесу: збірник нормативних документів

У приєднаних файлах містяться нормативні документи щодо організації освітнього процесу та кадрового забезпечення освітнього процесу:
 

 • Концепція освітньої діяльності Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Положення про систему внутрішнього забезпечення якостіосвітньої діяльності та якості вищої освіти Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Положення про навчально-науковий інститут Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Положення про кафедру Національного університету “«Львівська політехніка»;
 • Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм в Національному університеті «Львівська політехніка»;
 • Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Львівська політехніка»;
 • Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів студентів;
 • Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів;
 • Положення про організацію і контроль позааудиторної самостійної роботи студентів;
 • Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів;
 • Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін;
 • Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників;
 • Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами;
 • Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Національному університеті «Львівська політехніка»;
 • Тимчасове положення про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою, у Національному університету «Львівська політехніка»;
 • Порядок відкриття спеціалізацій в Національному університеті «Львівська політехніка»;
 • Порядок вибору навчальних дисциплін студентами Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Порядок організації навчання студентів за індивідуальними графіками;
 • Порядок перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін (модулів);
 • Порядок переведення, відрахування студентів та поновлення відрахованих осіб;
 • Тимчасовий порядок ліквідування академічних заборгованостей аспірантів;
 • Регламент перевірки кваліфікаційних робіт студентів на академічний плагіат;
 • Методичні рекомендації щодо формування тестових завдань і тестів; 
 • Правила внутрішнього розпорядку Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Положення про конкурсний відбір претендентів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка»;
 • Методика розподілу штатів науково-педагогічних та педагогічних працівників Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Положення про матеріальне заохочення науково-педагогічних,педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників і докторантів Національного університету «Львівська політехніка».
Приєднані файлиРозмір
Концепція освітньої діяльності 94.54 KB
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти201.35 KB
Положення про навчально-науковий інститут 242.84 KB
Положення про кафедру 124.39 KB
Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм585.25 KB
Положення про організацію освітнього процесу 239.68 KB
Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів студентів126.89 KB
Положення про організацію та проведення поточного і семестрового 257.81 KB
Положення про організацію і контроль позааудиторної самостійної роботи 91.58 KB
Положення про організацію проведення практики студентів 215.07 KB
Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів154.3 KB
Положення про оцінювання залишкових знань студентів 160.4 KB
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій 331.26 KB
Положення про академічну мобільність 105.24 KB
Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами126.76 KB
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії102.44 KB
Тимчасове положення про організацію освітнього процесу поза аспірантурою334.96 KB
Порядок відкриття спеціалізацій65.86 KB
Порядок вибору навчальних дисциплін студентами 78.76 KB
Порядок організації навчання студентів за індивідуальними графіками151.44 KB
Порядок перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін (модулів)170.25 KB
Порядок переведення, відрахування студентів та поновлення відрахованих осіб105.77 KB
Тимчасовий порядок ліквідування академічних заборгованостей аспірантів62.05 KB
Регламент перевірки кваліфікаційних робіт студентів на академічний плагіат229.18 KB
Методичні рекомендації щодо формування тестових завдань і тестів267.23 KB
Правила внутрішнього розпорядку 138.51 KB
Полення про конкурсний відбір претендентів на заміщення вакантних посад213.88 KB
Методика розподілу штатів науково-педагогічних та педагогічних працівників 92.17 KB
Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників170.34 KB
Положення про матеріальне заохочення 152.22 KB
Оновлено 2 years 4 міс тому