Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Донецький національний університет ім. В. Стуса

Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання – Х»

16-17 квітня 2019 року кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології та кафедра української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса, Інститут мовознавства ім. О. О.

ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи»

Мета конференції – розширення наукового інформаційного кола спілкування, обміну науковими результатами та дослідницьким досвідом з хімії та методики навчання хімії.

Для участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, педагоги, аспіранти та студенти. Робочі мови : українська, англійська, російська.

Основні тематики роботи конференції:

І Міжнародна (ХІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення»

На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем у секціях:

  • Аналітична хімія
  • Біохімія
  • Квантова хімія
  • Медична та фармацевтична хімія
  • Неорганічна хімія
  • Органічна хімія
  • Фізична хімія
  • Хімічна освіта
  • Хімічна інженерія
  • Хімія полімерів і композитів

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Форма доповіді: усна, стендова.

Матеріали конференції будуть опубліковані в окремому збірнику з ISBN.