Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

XXVI Міжнародна конференція АВТОМАТИКА 2020

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XXVI Міжнародної конференції АВТОМАТИКА 2020

СЕКЦІЇ
1. Математичні проблеми управління, оптимізації і теорії динамічних ігор
2. Управління та ідентифікація в умовах невизначеності
3. Керування технічними, технологічними та біотехнічними об’єктами
4. Керування аерокосмічними, морськими та іншими рухомими об'єктами
5. Прикладний нелінійний аналіз, багатозначне відображення та їх застосування
6. Робототехніка та мехатроніка
7. Інтернет речей та вбудовані системи
8. Інформаційні системи та технології
9. Розподілені та паралельні обчислення
10. Проблеми надійності та захисту інформації в складних технічних системах
11. Інтелектуальне управління та обробка інформації

Відкриття конференції: 13 жовтня 2020р.