Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти»

                                                                                                                         Шановні колеги!

    Організаційний комітет міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти» має честь запросити Вас до співпраці.

Пропонуємо Вам виступити на одній із дискусійних платформ та опублікувати тези доповіді у збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції.

Під час конференції основну увагу буде приділено наступним тематичним напрямкам:

· Теоретико-філософські, загальноправові, конституційно-правові, міжнародно-правові й політичні аспекти міжнародної та національної безпеки.

· Запобігання і нейтралізація загроз національним інтересам у галузі правоохоронної діяльності, прикордонної діяльності та оборони.

· Фінансово-економічна та інформаційна безпека в умовах діджиталізації. Державне управління у галузі національної безпеки.

· Превентивна діяльність та безпекові ініціативи поліції у національному та міжнародному вимірах. Адміністративно-правове забезпечення публічної безпеки та порядку.

· Кримінально-правове, кримінологічне й криміналістичне забезпечення міжнародної та національної безпеки.

· Приватно-правові відносини у контексті захисту прав людини: глобальні тенденції та перспективи розвитку.

    Для публікації тезисів доповіді необхідно надіслати до організаційного комітету конференції електронною поштою такі матеріали:

1) заповнити електронну заявку на участь;

2) надіслати рукопис тезисів доповіді (вимоги до оформлення у інформаційному листі) в електронному вигляді на адресу: vonr_DDUVS@ukr.net або через сайт https://dduvs.in.ua (бажано, щоб всі назви файлів відповідали прізвищу автора та/або надсилалися єдиним архівом, а у темі листа зазначити «на конференцію 13.03.2020»);

3) сплатити організаційний внесок – 200 грн. (надіслати на електронну пошту фото або скановану копію квитанції – реквізити додаються);

Приєднані файлиРозмір
informaciynyy_lyst.pdf650.19 KB