Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК»

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК»,  яка відбудеться 18-19 листопада 2020 року у Національному університеті харчових технологій за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 68. Початок роботи: 18 листопада 2020 року о 10.30 До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, докторанти, аспіранти, практики, працівники урядових структур, а також студенти, які активно займаються науковою діяльністю.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Робота конференції передбачається за напрямами:

1.Сучасні тенденції розвитку підприємств харчової промисловості.

2.Ресурсне забезпечення діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК.

3.Конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості в умовах глобалізації економіки.

4.Інноваційно-інвестиційне забезпечення ефективного функціонування підприємств харчової і переробної галузей АПК.

5.Управління результативністю діяльності підприємств харчової промисловості.

6.Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової та переробної галузей АПК.

До друку приймаються тези доповіді обсягом до 3 сторінок формату А4 (297х210 мм, орієнтація книжкова), збережені з розширенням *doc (Word 97–2003). Шрифт Times New Roman Cyr, кегль 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. Поля з усіх боків – 20 мм.

Перед назвою тез в документі зазначається назва секції.

Назва тез – шрифт напівжирний, букви великі друковані, вирівняно по центру.

Через інтервал – прізвище, ініціали, науковий ступінь автора (для осіб, які його мають) – шрифт напівжирний, букви друковані, вирівняно по правій стороні.

Нижче – навчальний заклад або місце роботи (навчання) – шрифт курсив, букви друковані, вирівняно по центру.

Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині.

Список використаної літератури оформляється згідно ДСТУ 8302:2015 в кінці тексту під назвою «Література».

 

Приєднані файлиРозмір
Інформаційний лист363.5 KB