Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

10 ювілейна конференція «Управління знаннями та конкурентна розвідка»

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) та кафедра Соціальної інформатики запрошує студентів, аспірантів та молодих учених прийняти участь у роботі 10 юбілейної конференції «Управління знаннями та конкурентна розвідка» 24-го Міжнародного молодіжного форуму «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ В ХХI СТОЛІТТІ», що відбудеться 7 – 9 квітня 2020 р.
Робочі мови Форуму – українська, російська, англійська.

Секція 1. Менеджмент та систематизація знань, онтології, бізнес-технології консолідації знань.
- Ноосферні дослідження, методи і технології вирішення складних неформалізованих задач
і створення інформаційного суспільства;
- Трансдисциплінарні дослідження;
- Сучасний системний аналіз, системологія як засіб створення ноосфери, системологічні методи та технології;
- Класифікація та систематизація знань;
- Онтології, онтологічний інжиніринг, концептуальне та семантичне моделювання;
- Методи і технології менеджменту та інженерії знань, вилучення та набуття знань;
- Формування інтелектуального капіталу організації та економіка знань;
- Організації, що самонавчаються, інноваційні методи та технології навчання, товариства практики, управління персональними знаннями;
- Об’єктно-орієнтоване моделювання, аналіз та управління вимогами;
- Соціальні комунікації, інтелектуалізація інформаційно-комунікаційних технологій (ICT), соціальні мережі та Інтернет-технології в соціальних системах, пошукова оптимізація, e-learning;
- Когнітивні дослідження та штучний інтелект;
- Методи і моделі сталого розвитку та конкурентної розвідки;
- Використання знання-орієнтованих технологій в інформаційній безпеці;
- Корпоративна культура, мотивація та управління змінами.
Секція 2. Організація та моделювання бізнесу.
- Аналіз та моделювання бізнес-процесів;
- Управління бізнес-процесами та бізнес-аналітика;
- Методи і технології організації та планування бізнесу;
- Методи проектування ділових процесів, інжиніринг та реінжиніринг бізнесу;
- Методи і технології підтримки прийняття рішень;
- Методи і технології політичного аналізу та державного управління, електронний уряд;
- Нові методи і технології інформаційного менеджменту;
- Інтелектуальний аналіз даних, сховища та бази даних;
- Застосування методів і технологій конкурентної розвідки та управління ризиками в інформаційній безпеці.
Секція 3. Соціальна інформатика і керування.
- Соціальна інформатика
- Інформаційні технології в управлінні соціальними системами;
- Прогнозування соціальних процесів;
- Інтелектуальні системи управління і прийняття рішень в економіці та бізнесі;
- Системний аналіз і управління складними техніко-економічними системами;
- Прикладні методи системного аналізу;
- Автоматизовані інформаційні системи та технології;
- Математичне моделювання соціальних, економічних та екологічних процесів;
- Математичні моделі в організаційних системах.

Приєднані файлиРозмір
Інформаційний лист176.67 KB