Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Послуги з апробації та впровадження результатів наукових досліджень

Науково-дослідний інститут економічного розвитку (НДІЕР) та Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень (СЦФД) надають послуги з апробації та впровадження результатів наукових досліджень.

Апробація та впровадження результатів наукових досліджень є необхідними елементами підготовки дисертаційних робіт до захисту.

Апробація та впровадження результатів наукових досліджень проводиться за такими напрямами:

 • економіка, управління, менеджмент, адміністрування;
 • державне управління, політологія, право, міжнародні відносини;
 • філософія, соціологія, історія, географія;
 • психологія, педагогіка, масові комунікації, журналістика;
 • туризм, курортологія, рекреація, реабілітація;
 • технічні науки, інформатика, інжиніринг, сучасні технології;
 • сільське господарство, промислові інновації, будівництво.

Апробація результатів наукових досліджень передбачає:

 • попереднє експертне оцінювання наукового відкриття або винаходу (за наявності);
 • проведення наукової експертизи дослідного зразка, корисної моделі (за наявності);
 • рецензування наукової роботи (наукового звіту, наукової доповіді);
 • організацію та проведення апробаційного семінару за участю вчених та фахівців (за домовленістю);
 • підготовку висновку за результатами роботи семінару;
 • оприлюднення тез наукової доповіді у збірнику наукових праць (за бажанням замовника);
 • видачу документу встановленого зразка.

Впровадження результатів наукових досліджень передбачає:

 • проведення апробації результатів згідно п.2;
 • підготовку науково-практичних (науково-методичних) рекомендацій про напрями можливого використання наукових результатів;
 • за бажанням замовника – направлення необхідних матеріалів до реальних або потенційних користувачів (отримувачів) результатів наукових досліджень (органів державної влади та управління, підприємств, установ, організацій, міжнародних організацій, засобів масової інформації);
 • видачу документа встановленого зразка (у тому числі за бажанням замовника – Акту про впровадження для спеціалізованої вченої ради).

Апробація та впровадження результатів наукових досліджень здійснюється із залученням докторів та кандидатів наук за відповідним напрямом досліджень.

Строки виконання замовлення: апробація – до 10 робочих днів, впровадження результатів наукових досліджень – до 20 робочих днів.

Апробація наукових результатів проводиться, як правило, у м. Києві. Можливий виїзд до місця перебування замовника.

Вартість: 500 грн.

 

Контактна інформація:

Номер(и) телефону:

 • (067) 933-01-05;
 • (095) 122-29-01

E-mail: ndier@mail.ua