Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Набір слухачів за програмами підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників

Науково-дослідний інститут економічного розвитку (НДІЕР) та Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень (СЦФД) оголошують про набір слухачів за програмами підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників.

Програми підвищення кваліфікації розраховані на слухачів, які працюють у наукових установах, вищих навчальних закладах, закладах професійної (професійно-технічної) освіти, патентних бюро, інших організаціях, що займаються науковою, інноваційною, науково-технічною, науково-впроваджувальною, освітньою, науково-педагогічною, науково-організаційною діяльністю.

Заняття проводять доктори та кандидати наук, сертифіковані тренери. Програми передбачають вивчення основної частини матеріалу із використанням дистанційних технологій, а також самостійно.

Строки навчання:

 • довгострокові програми (тривалість – 1 місяць, заг. обсяг – 110 ак.годин, у тому числі: лекції – вступне (оглядове) заняття – 2 год., лекції – 6 год., практичні та семінарські заняття – 10 год., навчальні екскурсії – 4 год., самостійна робота – 64 год., підготовка та захист випускної роботи – 24 год.);
 • короткострокові програми (тривалість – 1 тиждень, заг. обсяг – 36 ак.годин, у тому числі: вступне (оглядове) заняття – 2 год., лекції – 2 год., практичні та семінарські заняття – 2 год., навчальні екскурсії – 4 години, самостійна робота – 20 год., підготовка та захист випускної роботи – 6 год.).

Підвищення кваліфікації здійснюється за певними напрямами.

 1. Економіка, демографія, маркетинг, фінанси. Новітні методики викладання економічних дисциплін.
 2. Менеджмент, управління та адміністрування. Новітні методики викладання дисциплін з менеджменту та адміністрування.
 3. Державне управління, міжнародні відносини, право. Новітні методики викладання дисциплін з державного управління, міжнародних відносин, права.
 4. Філософія, історія, соціологія, соціальна робота. Новітні методики викладання дисциплін з філософії, історії, соціології.
 5. Туризм, курортологія, реабілітація. Новітні методики викладання туризмознавчих дисциплін.
 6. Організація роботи наукової установи. Законодавство про наукову та науково-технічну діяльність.
 7. Організація роботи вищого навчального закладу. Законодавство про вищу освіту.
 8. Організація наукової роботи докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів.
 9. Управління факультетом. Управління кафедрою. Управління навчально-методичною лабораторією.
 10. Інноваційні технології професійної (професійно-технічної) освіти. Управління професійною освітою.

Навчання проводиться у м. Києві. Можливий виїзд викладачів до місця перебування замовника.

Вартість участі у програмі: довгострокова – 1500 грн, короткострокова – 800 грн.

 

Контактна інформація:

Номер(и) телефону:

 • (067) 933-01-05;
 • (095) 122-29-01

E-mail: ndier@mail.ua