Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Міжнародна науково-практична конференція «ОСВІТНЬО-НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДОВИХ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ»

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «ОСВІТНЬО-НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДОВИХ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ», яка відбудеться 22 листопада 2019 року на базі академії за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення стану та перспектив розвитку освіти та науки у закладах вищої освіти сектору безпеки й оборони, пошук шляхів удосконалення взаємодії між правоохоронними органами та військовими формуваннями України під час їх спільних дій щодо забезпечення національної безпеки держави.

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

I. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ І НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ, ДЕРЖАВНЕ ТА ВІЙСЬКОВЕ УПРАВЛІННЯ СКЛАДОВИХ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ: АКУТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ:

 • операція Об’єднаних сил та антитерористична операція на Сході України: досвід, сучасний стан та прогнози;
 • державне управління у сферах національної безпеки й оборони;
 • інтегроване управління кордонами в Європейському Союзі, Україні та інших державах на національному, міждержавному та міжнародному рівнях;
 • інтероперабельність, взаємодія та координація дій складових сектору безпеки й оборони України та Об’єднаних збройних сил НАТО;
 • участь складових сектору безпеки й оборони України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки;
 • цивільно-військове співробітництво складових сектору безпеки й оборони України та Об’єднаних збройних сил НАТО;
 • система демократичного цивільного контролю за сектором безпеки і оборони України;
 • планування у сферах національної безпеки й оборони;
 • забезпечення діяльності (оперативно-службової, бойової, службово-бойової, оперативно-бойової) складових сектору безпеки й оборони України.

II. ПРАВОВІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНИХ БЕЗПЕКОВИХ І ОБОРОННИХ СПРОМОЖНОСТЕЙ:

 • теоретико-правові аспекти формування безпекового потенціалу України;
 • оперативне забезпечення сектору безпеки й оборони України;
 • військове право як комплексна галузь права;
 • реалізація гендерної політики в секторі безпеки й оборони;
 • правове забезпечення безпеки державного кордону України;
 • інститут громадянського суспільства як суб’єкт забезпечення національної безпеки України;
 • міжнародно-правові засади забезпечення сектору безпеки й оборони. Досвід зарубіжних країн;
 • кримінальні загрози національній безпеці та обороні.

III. СУЧАСНІ ОСВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ:

 • філософія освіти у контексті викликів сучасності;
 • актуальні питання підвищення кваліфікації персоналу сектору безпеки й оборони України;
 • методичні та технологічні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців;
 • андрагогічні та акмеологічні підходи у професійній підготовці майбутніх фахівців;
 • розвиток педагогічної майстерності науково-педагогічного складу;
 • інноваційні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців.

IV. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ:

 • психологічні основи професійної підготовки особистості до діяльності в особливих та екстремальних умовах;
 • психологічні засади формування та розвитку особистості сучасного фахівця;
 • морально-психологічне забезпечення діяльності персоналу структур сектору безпеки й оборони держави;
 • актуальні питання реабілітації учасників військових конфліктів.

V. ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ, ЛІНГВІСТИКИ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ:

 • формування професійної компетентності майбутніх фахівців засобами іноземної мови: проблеми та перспективи;
 • актуальні проблеми сучасного перекладознавства;
 • новітні технології навчання іноземних мов;
 • навчання іноземної мови за професійним спрямуванням.

VI. ОЗБРОЄННЯ, ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА ТА ВСЕБІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВИХ (БОЙОВИХ) ДІЙ СТРУКТУР СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ:

 • інформаційні та телекомунікаційні технології в діяльності правоохоронних органів і військових формувань;
 • технічне забезпечення оперативно-службової (бойової) діяльності правоохоронних органів і військових формувань;
 • сили та засоби інженерного забезпечення, особливості використання в різних умовах обстановки;
 • інженерно-технічне забезпечення дій структур сектору безпеки й оборони;
 • проблеми забезпечення кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем та захисту інформації в корпоративних мережах правоохоронних структур України.

ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ

У збірник тез доповідей будуть включені матеріали, які надійшли до оргкомітету не пізніше
18 жовтня 2019 року.

Заявка на участь у роботі конференції; тези доповіді, оформлені згідно з вимогами та зразком; експертний висновок установи надсилаються за адресою: вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29007, на ім’я відповідального секретаря відповідної секції, а електронні версії зазначених документів – на їхній e-mail.

Мови конференції: українська, англійська.

ВІДПОВІДАЛЬНІ СЕКРЕТАРІ СЕКЦІЙ

секція № 1 - Олексій ГЛУЗДАНЬ,

тел.: (067) 404-57-27; e-mail:  Oleksii_Glyzdan@ukr.net

секція № 2  - Марія МУЗИКА,

тел.: (067) 311-18-98; e-mail:  m-muzika@ukr.net

секція № 3 - Клавдія ТУШКО,

тел.: (067) 905-03-32; e-mailkltushko@ukr.net

секція № 4 - Наталія ГОЛЯРДИК,

тел.: (067) 697-14-38; e-mail:  ambassador2151@gmail.com

секція № 5 - Ольга ХАМАЗЮК,

тел.: (097) 485-02-73; e-mail:  OlgaMartiniuk@gmail.com

секція № 6 - Віталій Саган,

тел.: (098) 308-16-83, e-mail: Sagan2161@ukr.net

ФІНАНСОВІ УМОВИ

Учасникам конференції (окрім докторів наук та персоналу Державної прикордонної служби України) необхідно перерахувати на розрахунковий рахунок академії організаційний внесок у розмірі 200 (двісті) гривень на покриття витрат, пов’язаних із проведенням конференції.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ОРГКОМІТЕТУ

Одержувач: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Розрахунковий рахунок: № 31254297216897, банк одержувача: ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 14321481.

Призначення платежу: за участь у роботі конференції «ОСВІТНЬО-НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДОВИХ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ», організаційний внесок; прізвище, ім’я та по батькові учасника конференції.

Приєднані файлиРозмір
Інформаційний лист809.2 KB