Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Міжнародна науково-методична конференція «Сучасна освіта – доступність, якість, визнання»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній наукової конференції «Сучасна освіта – доступність, якість, визнання», яка відбудеться 13-14 листопаду 2019 року в Донбаській державній машинобудівній академії (м Краматорськ, Україна). У роботі конференції планується засідання інтернет-секції (для учасників з інших міст та країн).

Мета проведення конференції

Обговорення завдань і пріоритетних напрямків освіти в контексті глобалізації суспільства. Узагальнення досвіду забезпечення якості та розширення мобільності освіти. Забезпечення працевлаштування фахівців. Проблеми якості доступної та інклюзивної освіти. Визначення умов і практичних можливостей впровадження безперервної освіти від школи до післявузівського підвищення кваліфікації в межах підприємств, міст, регіонів і держав. Можливості створення відкритого простору для забезпечення потрібних компетенцій користувачів освітніх послуг на замовлення виробництва.

Основна тематика конференції

1. Створення системи безперервної освіти.

2. Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті.

3. Творчість як основа розвитку людини.

4. Розвиток науково-технічної творчості учнів і молоді.

5. Створення системи забезпечення якості освіти.

6. Модернізація структури та змісту освіти на засадах компетентнісного підходу.

7. Інноваційні інформаційні технології у навчанні.

8. Удосконалення ресурсного забезпечення освіти і науки.

9. Проблеми фундаментальної підготовки майбутніх фахівців.

10.Інклюзивна професійна і вища освіта.

11.Духовність і культура знань і навчання.

12.Громадське партнерство в освітньому процесі.

13.Академічна мобільність та міжнародна науково-освітня інтеграція.

14.Підготовка конкурентоспроможних фахівців для підприємств. Дуальне навчання

. 15.Завдання вищої освіти у сфері патріотичного виховання і гуманітарного розвитку суспільства.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська .

Матеріали конференції

1. Для участі в конференції необхідно до 01 листопаду 2019 р. подати в електронному вигляді такі матеріали:

• заявку на участь (для кожного співавтора окремо).

Назва файлу повинна включати прізвище автора латинськими літерами, наприклад: zayav_ Іvanenko;

• публикацію для збірника наукових праць учасників конференції. Назва файлу, наприклад: stat_Іvanenko.

1. Матеріали доповіді надсилаються електронною поштою на адресу: tiup@dgma.donetsk.ua.

2. Інноваційні інформаційні технології у навчанні.

3. До 01 листопаду 2019 р оргкомітет інформує авторів про прийняття матеріалів. 

З питань участі в конференції звертатися за контактними реквізитами.

Адреса оргкомітету: Україна, 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна, 72, Донбаська державна машинобудівна академія, Оргкомітет конференції «Сучасна освіта – доступність, якість, визнання».

Приєднані файлиРозмір
suchasna-osvita-2019.pdf244.77 KB