Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Конкурс на найкращу монографію, навчальний посібник, підручник, художню літературу і наукові праці

З метою всебічної підтримки освітян та науковців, а також найталановитіших студентів і молодих вчених України, ГО «Національна академія наук вищої освіти України» проводить щорічний конкурс на найкращу монографію, навчальний посібник, підручник, художню літературу і наукові праці, які отримали визнання серед наукової та освітянської спільноти (період видання — з 2017 по 2019 рр. включно).

Граничний термін подання конкурсних робіт та супровідних документів — до 15.10.2019 року. Документи на праці надсилати за адресою: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 11, офіс 1.1.

Загальні вимоги до конкурсних робіт та супровідних документів:

1. Документація і конкурсна робота подаються в одному примірнику.

2. На конкурс приймаються:

  • монографії;
  • підручники;
  • навчальні посібники;
  • художня література;
  • найкращі публікації студентів та молодих учених, які входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science тощо;
  • винаходи, патенти на корисну модель.

3. Конкурсні роботи обов’язково подаються у друкованому вигляді.

4. Праця на конкурс також може бути рекомендована громадськими організаціями та шляхом самовисування.

Супровідні документи:

1. Лист-подання, в якому вказується точна назва підрозділу установи або вишу, що подає конкурсну роботу, назва праці; рік і місце її видання; прізвище, ім’я та по батькові, посада, місце роботи на основі дані про кожного автора (***обов’язково електронна адреса або номер мобільного телефону для контактів). Лист-подання підписується керівником підрозділу. Якщо керівник входить до складу авторів, лист підписується його заступником.

2. Анотація, яка містить коротку характеристику конкурсної роботи і її значення для освітнього процесу, наукових досліджень тощо (обсягом не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4, шрифт 14), підписана авторами).

Примітка. На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премії НАН України чи галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами, а також праці, де кількість авторів перевищує 5 осіб.

                                                                                                   * * *

1. У конкурсі можуть брати участь наукові співробітники, викладачі, стажери-дослідники, докторанти та аспіранти науково-дослідних установ, закладів вищої освіти, вітчизняні і зарубіжні студенти, які навчаються в Україні.

2. Право висувати кандидатів на здобуття премій надається вченим радам закладів вищої освіти, а також рішенням кафедр вишів, громадськими організаціями або шляхом самовисування.

3. За результатами конкурсу переможцям вручають дипломи встановленого зразка.