Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Міжнародна науково-практична конференція “Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика”

Наукові секції конференції:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
3. Економіка та управління національною економікою.
4. Економіка та управління підприємствами.
5. Національна безпека і оборона в умовах кризових явищ.
6. Продовольча безпека та екологічна політика в сучасному світі.
7. Економіка сільського господарства і АПК.
8. Енергоефективність економіки.
9. Економіка торгівлі та послуг.
10. Економіка промисловості.
11. Правове забезпечення державного управління та місцевого самоврядування.
12. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
13. Інновації та інвестиційна діяльність.
14. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
15. Туризм та готельно-ресторанна справа.
16. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
17. Фінанси, банківська справа, страхування.
18. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
19. Економічна кібернетика.
20. Статистика.
21. Маркетинг.
22. Менеджмент.
23. Енергетичний менеджмент.
24. Логістика та транспорт.
25. Публічне управління та адміністрування.
26. Загальнотеоретичні питання правознавства.
27. Цивільні, господарські, екологічні та трудові правовідносини.
28. Право інтелектуальної власності та інформаційне право.
29. Розвиток адміністративного та митного права в Україні та світі.
30. Національне право держав в умовах глобалізації.

Приєднані файлиРозмір
Інформаційний лист374.5 KB