Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Курс: Впровадження квест-технологій в освітній процес

Автор: Сокол Ірина Миколаївна, к.пед.н, доцент

Інформація про програму підвищення кваліфікації:

Напрям навчання: «Інтерактивні технології навчання»

Обсяг навчання: 30 год (1 кредит ЄКТС)

Категорія слухачів курсу: педагогічні працівники закладів загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти

Мета курсу полягає у засвоєнні теоретичних основ квест-технології та оволодіння практичними навичками створення власного освітнього квесту.

Компетентності, що вдосконалюватимуться/набуватимуться в процесі навчання:

  • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);
  • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку;

Коротко про курс:

На курсі слухачі ознайомляться з історією розвитку квестів як освітньої технології; попрацюють з сервісами Веб 2.0, які ефективно використовуються в освітніх квестах; ознайомляться з поняттям «формуюче оцінювання» та розроблять власний освітній квест.

Стуктура курсу:

Тема 1. Вступ. Базова інформація про квест-технологію.
Практична робота 1. Робота з базовими поняттями квест-технології

Тема 2. Сучасні Інтернет-сервіси для проведення освітнього квесту.
Практична робота 2. Створення пошукових завдань із застосуванням Інтернет-сервісів

Тема 3. Створення власного освітнього квесту
Практична робота 3. Розробка власного квесту.

Тема 4. Аналіз створених освітніх квестів.
Практична робота 4. Стратегія «3-2-1». Аналіз освітніх квестів.

Контрольна робота: розробка освітнього квесту.

Опис результатів навчальної діяльності:

Результатом навчання на дистанційному курсі буде створеннчя власного освітнього квесту.
Створений квест міститиме опис організаційних моментів, сюжет, три пошукових завдання, розроблені критерії оцінювання, документи з формуючого оцінювання тощо.

Вимоги до слухачів: Курс розрахований на педагогів, які володіють ПК на рівні користувача.

 

 

Документ про завершення навчання: сертифікат про підвищення кваліфікації Національного університету «Львівська політехніка» 30 год (1 кредит ЄКТС)

Тривалість навчання: 1 місяць

Форма навчання: дистанційно

Початок навчання: по факту комплектації групи на підставі замовлень від закладів освіти та (або) зарезультатами реєстрації на навчання.

Навчання платне: про вартість навчання можна дізнатись тут

Категорія слухачів: 
ЗЗСО
ЗФПО
ЗПТО
ЗВО