Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Курс: Самооцінка професіоналізму педагога:сучасні вимоги

Автор: Смагін Ігор Іванович, д.пед.н, доцент

Інформація про програму підвищення кваліфікації:

Напрям навчання: «Тенденції розвитку освіти ХХІ століття»

Обсяг навчання: 30 год (1 кредит ЄКТС)

Категорія слухачів курсу: педагогічні працівники закладів загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти 

Мета курсу полягає у вивченні теоретичних засад стандартизації педагогічної праці; формуванні у слухачів знань про професійні, освітні, кваліфікаційні стандарти; формуванні знань про нормативні вимоги до професіоналізму педагогічного працівника в контексті процедур атестації та сертифікації, розуміння шляхів створення освітніх, професійних і кваліфікаційних стандартів у процесі реформування середньої освіти; сприянні розумінню системи компетентнісних вимог до професіоналізму педагога; формуванні навичок проектування власної траєкторії розвитку професійних компетентностей на основі професійного стандарту; розвитку навичок проектування власних добрих професійних практик на основі моделей професійної поведінки.

Компетентності, що вдосконалюватимуться/набуватимуться в процесі навчання: 

  • сформовано знання про нормативні вимоги до професіоналізму педагогічного працівника в контексті процедур атестації та сертифікації, 
  • сформовано навички проектування власної траєкторії розвитку професійних компетентностей. »

Коротко про курс

Слухачі курсу опрацюють чотири теми, в межах яких ознайомляться із чинною системою освітніх, професійних та кваліфікаційних стандартів у сфері педагогічної діяльності та проектами таких стандартів. Отримують розуміння та опрацюють чинний кваліфікаційний стандарт, в якому визначені вимоги до кваліфікаційних рівнів педагогічних працівників, сформують уміння аналізувати власний професіоналізм на основі компетентнісного підходу, здобудуть навички проектування власної траєкторії професійного розвитку на основі вимог чинного положення про атестацію педагогічних працівників.

Також слухачі дізнаються про сучасні вітчизняні підходи до створення стандартів в освіті, до компетентнісно зорієнтованого вимірювання результатів професійної діяльності в освіті, до формування моделей професійної поведінки педагогічних працівників.

Структура курсу

Тема 1. Основи знань про стандартизацію професійної діяльності педагога.
Практичне заняття 1. Проведення аналізу наявних педагогічних посад та законність нарахування доплат за педагогічний стаж працівникам на посадах: «завідувач центру практичної психології і соціальної роботи», «завідувач інклюзивно-ресурсного центру».

Тема 2. Призначення й структура першого професійного стандарту педагогічного працівника.
Практичне заняття 2. Ознайомлення з переліком знань і вмінь, які розкривають зміст 48 компетентностей вчителя початкових класів та визначення, які знання й уміння належать одночасно до кількох компетентностей.

Тема 3. Проектування власної траєкторії розвитку професійних компетентностей.
Практичне заняття 3. На основі «компетентнісного набору» з профстандарту вчителя початкових класів потрібно зробити вибірку тих компетентностей (і відповідних знань та вмінь), які відповідають посаді слухача, профілю діяльності, посадовим функціям тощо. 

Тема 4. Проектування власних добрих і найкращих професійних практик на основі моделей професійної поведінки.
Практичне заняття 4. Моделюємо власну педагогічну практику.

Опис результатів навчальної діяльності

Знання нормативних вимог до професіоналізму педагогічного працівника, розуміння шляхів створення освітніх, професійних і кваліфікаційних стандартів у процесі становлення Нової української школи, розуміння системи компетентнісних вимог до професіоналізму педагога, навички проектування власної траєкторії розвитку складників професійної компетентності на основі чинного кваліфікаційного стандарту, проектування власних добрих професійних практик на основі моделей професійної поведінки.

 

 

Документ про завершення навчання: сертифікат про підвищення кваліфікації Національного університету «Львівська політехніка» 30 год (1 кредит ЄКТС)

Тривалість навчання: 1 місяць

Форма навчання: дистанційно

Початок навчання: по факту комплектації групи на підставі замовлень від закладів освіти та (або) зарезультатами реєстрації на навчання.

Навчання платне: про вартість навчання можна дізнатись тут

Категорія слухачів: 
ЗЗСО
ЗФПО
ЗПТО
ЗВО