Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада (додаткові бали при вступі): реєстрація

 

І Міжнародна (ХІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення»

На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем у секціях:

  • Аналітична хімія
  • Біохімія
  • Квантова хімія
  • Медична та фармацевтична хімія
  • Неорганічна хімія
  • Органічна хімія
  • Фізична хімія
  • Хімічна освіта
  • Хімічна інженерія
  • Хімія полімерів і композитів

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Форма доповіді: усна, стендова.

Матеріали конференції будуть опубліковані в окремому збірнику з ISBN.