Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Опублікування статті у фаховому збірнику наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки»

Економічний факультет Запорізького національного університету видає фаховий збірник наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки» (включений до переліку фахових видань згідно з Постановою Президії ВАК України № 261 від 06.03.2015).
Статті у збірнику розміщуються за такими рубриками:

  1. Економіка та управління підприємствами.
  2. Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в економіці.
  3. Ринкові механізми обліку, аналізу та аудиту в національній економіці.
  4. Теоретико-прикладні аспекти економічних процесів в Україні та світі.
  5. Фінанси і грошовий обіг.
  6. Економіка праці, управління персоналом та маркетинг.
  7. Управління проектами та фінансово-економічна безпека в умовах глобалізації.
Приєднані файлиРозмір
Інформаційний лист150 KB
references.doc171.5 KB
literatura.doc90 KB