Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Cтудентський науковий гурток «ЦИВІЛІСТ»

Керівництво гуртком здійснюється к.ю.н., доцентом кафедри цивільного права та процесу Заболотною Н.Я.

Постійними членами гуртка є студенти II, III, IV курсів.

Тематика доповідей студентів стосується дисциплін, викладання яких забезпечується кафедрою цивільного права та процесу: цивільне право, господарське право, екологічне право, трудове право, земельне право, сімейне право та інших.

Щомісяця члени студентського наукового гуртка проводять засідання та заслуховують доповіді студентів, обговорюють актуальні проблеми юридичної науки. Кращі наукові роботи студентів рекомендовані для оприлюднення на конференціях та інших науково-практичних заходах.