Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Правила проведення І і ІІ турів Олімпіади

1. До участі в Олімпіаді допускаються громадяни України, що отримали повну загальну середню освіту, або можуть отримати документ про повну загальну середню освіту у рік проведення Олімпіади.

2. Олімпіада проводиться у два тури. I тур — дистанційний (в онлайн-режимі, проводиться в чотири етапи); II тур — за безпосередньої присутності учасника у Національному університеті «Львівська політехніка» згідно наступного графіку:

Тур

Дата, день тижня

Час початку

І

03.04.2020р. (п'ятниця)

15.00

І

04.04.2020р. (субота)

11.00

І

10.04.2020р. (п'ятниця)

15.00

І

11.04.2020р. (субота)

11.00

ІІ

24.04.2019р. (п'ятниця)

Реєстрація — 11.30

Тестування — 12.30

Обидва тури проводяться з наступних дисциплін:

  • українська мова та література;
  • математика;
  • фізика;
  • іноземна мова (англійська, німецька);
  • хімія;
  • біологія;
  • географія.

3. Для участі у І турі з 02 березня до 11 квітня 2020р. здійснюється реєстрація на веб-сайті Олімпіади, а для участі у ІІ турі — реєстрація у Львівській політехніці 24 квітня 2020р. згідно з реєстраційною формою. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої інформації.

4. Безпосередня тривалість кожного етапу (туру) змагань — 1 астрономічна година. Додатково на ознайомлення з інструкцією відводиться 15 хвилин.

В день проведення І туру учасник у визначений час за посиланням відкриває веб-сайт Олімпіади, уважно ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання завдань та нарахування балів і виконує завдання. Учасник може розв’язувати завдання у будь-якій послідовності. Через 75хв. від моменту початку етапу Олімпіади система тестування припинить свою роботу і буде сформовано підсумкову таблицю.

5. Учасники, які набрали не менше 75% балів у І турі допускаються до участі в ІІ турі із того самого предмету.

6. ІІ тур проходить у Національному університеті «Львівська політехніка». При цьому у ІІ турі Олімпіади можна брати участь лише за однією вибраною дисципліною. Про місце проведення учасники інформуються через веб-сайт Олімпіади та шляхом розсилки учасникам ІІ туру запрошень на їх електронні скриньки. Учасник ІІ туру Олімпіади повинен мати при собі документ, який засвідчує його особу (паспорт або свідоцтво про народження).

Під час проведення ІІ туру учасник ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання завдань та нарахування балів і виконує завдання у будь-якій послідовності. Через 75хв. від моменту початку етапу Олімпіади система тестування припинить свою роботу і буде сформовано підсумкову таблицю. Учасникам дозволяється користуватися лише комп’ютерним обладнанням, програмним забезпеченням та друкованими матеріалами, що надаються Оргкомітетом, забороняється при виконанні завдань використовувати допомогу інших осіб.

7. Учасники ІІ туру Олімпіади повинні дотримуватись вимог її проведення, норм і правил техніки безпеки, виявляти бережливість у використанні комп’ютерної техніки. У разі порушення цих вимог рішенням Оргкомітету вони можуть бути усунені від змагань та дискваліфіковані.

8. Отримані у І або ІІ турі Олімпіади бали це — результат тестування з одного конкурсного предмету, який оцінюється за 100-бальною шкалою.

9. Учасникам ІІ туру Олімпіади під час розрахунку конкурсного балу при вступі до Національного університету «Львівська політехніка» нараховуються до 20-ти додаткових балів до сертифікату ЗНО з обраного під час реєстрації для участі в Олімпіаді предмету за виконання таких умов одночасно:

  • вступник отримав не менше ніж 90% максимального балу у ІІ турі Олімпіади.
  • вступник вступає на спеціальності, вказані у додатку 7 до Правил прийому до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020р.;
  • даний предмет є конкурсним для обраної вступником спеціальності.

10. Загальна сума балів сертифікату ЗНО з обраної дисципліни та додаткових балів за результатами ІІ туру Олімпіади не може перевищувати 200.

11. Кількість балів, отриманих учасниками Олімпіади, оприлюднюється Приймальною комісією Університету після затвердження результатів на сайті Олімпіади.

12. Визначення кількості додаткових балів до результатів ЗНО здійснюється шляхом переведення результату тестування учасників ІІ туру Олімпіади відповідно до п.9 цих Правил з 100-бальної шкали у 20-бальну шкалу на основі таблиці, доданої до цих Правил.

13. Результати, отримані учасниками ІІ туру Олімпіади, можуть бути використані під час обчислення конкурсного балу вступника тільки у 2020р.

Таблиця для переведення результату участі в ІІ турі Олімпіади Університету зі 100-бальної шкали у 20-бальну шкалу оцінювання

100-бальна шкала

200-бальна шкала

90

18

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

20

98

20

99

20

100

20

 
Оновлено 5 міс 1 тижд тому