Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Рада молодих вчених

Рада молодих вчених (РМВ) є керівним органом Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Львівської політехніки.

Голова РМВ:

Тимчук Іван Степанович
к.с.-г.н., асист. кафедри ЕЗП, ІСТР
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторанів та молодих вчених ІСТР
https://www.facebook.com/tymchuk.iv

Заступник голови РМВ:

Білецький Юрій Олегович
к.т.н., ст.викл. кафедри ЕКС, ІЕСК
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторанів та молодих вчених ІЕСК
https://www.facebook.com/yurii.biletskyi

Вчений секретар РМВ:

Оробчук Оксана Михайлівна
к.т.н., асист. кафедри ТОП, ІХХТ
в.о. Голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторанів та молодих вчених ІХХТ
https://www.facebook.com/orobchuk.oksana

Члени РМВ:

Коломєйцев Антон Вікторович
к.арх., асистент кафедри АП, ІАРХ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІАРХ
https://www.facebook.com/anton.kolomyeytsev

Шаповал Степан Петрович
к.т.н., доцент, доцент кафедри ТГВ, ІБІД
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІБІД
Сторінка на Facebook

Савчин Ігор Романович
к.т.н., асистент кафедри ВГА, ІГДГ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторанів та молодих вчених ІГДГ
https://www.facebook.com/ihor.savchyn.5

Лисейко Ярослав Богданович
к.і.н., асистент кафедри ІМКС, ІГСН
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторанів та молодих вчених ІГСН
https://www.facebook.com/yaroslaw.lyseyko

Кулиняк Ігор Ярославович
к.е.н., доцент, доцент кафедри МО, ІНЕМ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторанів і молодих вчених ІНЕМ
https://www.facebook.com/igor.kulynjak

Корендій Віталій Михайлович
к.т.н., асистент кафедри МАМ, ІІМТ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІІМТ
Сторінка на Facebook

Веретеннікова Наталія Вячеславівна
к.н.соц.ком., асистент кафедри ІСМ, ІКНІ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІКНІ
https://www.facebook.com/nataliia.veretennikova

Костів Юрій Михайлович
к.т.н., доцент, доцент кафедри БІТ, ІКТА
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІКТА
https://www.facebook.com/yura.kostiv

Радейко Роман Ігорович
к.юр.н., асистент кафедри АІП, ІНПП
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІНПП
https://www.facebook.com/radeyko

Іващишин Федір Олегович
к.т.н., н.с. кафедри ПФН, ІМФН
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІМФН
Сторінка на Facebook

Лех Ірина Анатоліївна
к.е.н., ст. викл. кафедри ЕКМ, ІППТ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІППТ
https://www.facebook.com/iryna.lekh

Дума Олег Ігорович
асист. кафедри АФМ, ІАПО
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторанів та молодих вчених ІАПО
https://www.facebook.com/olehiduma

Нічкало Степан Ігорович
к.т.н., с.н.с. при кафедрі НПЕ, ІТРЕ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ІТРЕ

Небесний Роман Володимирович
к.т.н., п.н.с. ДБ/АК при каф. ТОП, ІХХТ
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторанів та молодих вчених ІХХТ
https://www.facebook.com/roman.nebesnyi

Клим Галина Іванівна
д.т.н., доцент, доцент кафедри СКС, ІКТА
Голова комісії з впровадження найкращих практик наукових публікацій РМВ
https://www.facebook.com/halyna.klym

Іващук Олександр Сергійович
к.т.н., с.н.с., старший викладач кафедри ХІ, ІХХТ
Голова комісії з міжнародної співпраці РМВ
https://www.facebook.com/ivashchuk

Оновлено 1 міс 1 тижд тому