Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Гранти Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених

На здобуття грантів можуть претендувати молоді вчені віком (на момент подання документів для участі у першому етапі конкурсу) до 35 років, докторанти та доктори наук – до 40 років. До складу виконавців можуть включатись молоді вчені (до трьох осіб). Основним місцем роботи усіх молодих учених, які претендують на здобуття гранту, а також усіх виконавців гранту, має бути Національний університет «Львівська політехніка».

Конкурс науково-дослідних проектів молодих вчених на здобуття Грантів проводиться за основними науковими напрямами Університету, затвердженими рішенням Вченої ради Університету від 24.06.2014 р (Протокол №5):

 • формування архітектурно-містобудівельними засобами середовища людського проживання;
 • теоретичні та експериментальні дослідження будівельних конструкцій будівель, споруд і мостів, розроблення енерго- та ресурсоощадних технологій будівництва, прогресивних будівельних матеріалів та підвищення енергоефективності систем теплогазопостачання і раціонального водокористування;
 • геоінформаційний моніторинг та оцінювання стану навколишнього середовища методами геодезії, картографії, дистанційного зондування та кадастру;
 • актуальні проблеми гуманітарних і суспільствознавчих наук;
 • ресурсозберігаючі технології, природоохоронні заходи та засади оцінювання і використання рекреаційно-туристичного потенціалу територій;
 • проблеми економіки та управління інноваційним розвитком;
 • ресурсозберігаючі технології та інтелектуальні системи керування в енергозабезпеченні об’єктів економічної діяльності;
 • створення новітніх технологій, технічних систем та матеріалів у промисловості та транспорті, діагностика машин, конструкцій і споруд;
 • перспективні комп’ютерні системи та інформаційні технології;
 • розроблення теоретичних основ, технічних та програмних засобів, математичного забезпечення комп’ютерних, вимірювальних, керуючих 2 систем та систем захисту інформації, їх метрологічне забезпечення та сертифікаційне випробування;
 • правові, психологічні та інформаційні проблеми розвитку державності в Україні;
 • розроблення математичних методів та фізико-механічних моделей і їх застосування до розв'язування прикладних задач;
 • інфокомунікаційні, радіоелектронні, електронні та оптоелектронні системи та пристрої, матеріали та компоненти;
 • розроблення теоретичних основ та технологій процесів одержання нових органічних і неорганічних речовин та матеріалів різного призначення;
 • діаспора та міграційні процеси в українському та світовому вимірах: політологічний, економічний, освітній, культурологічний аспекти.
Оновлено 6 міс 3 тижн тому