Програма підвищення кваліфікації

Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Формування і розвиток професійних компетентностей науково-педагогічного працівника»

Напрям 1: Використання інформаційно-комунікаційних технологій в науково-педагогічній діяльності

Напрям 2: Формування ключових компетентностей (softskills). Навички ХХІ століття

 • навчальний модуль Н2.М1: Техніки та прийоми ефективної комунікації. Зворотній зв'язок високої якості.;
 • навчальний модуль Н2.М2: Критичне мислення та когнітивна гнучкість;
 • навчальний модуль Н2.М3: Інструменти дизайн мислення для освітнього процесу;
 • навчальний модуль Н2.М4: Групова динаміка. Поведінка в конфлікті.;
 • навчальний модуль Н2.М5: Усне публічне мовлення. Стилістика, культура мови, етика професійного спілкування;
 • навчальний модуль Н2.М6: Емоційний інтелект. Профілактика емоційного вигорання.

Напрям 3: Формування методологічної компетентності

Напрям 4: Юридично-правові та фінансові аспекти діяльності науково-педагогічних працівників

 • навчальний модуль Н4.М1: Основи правознавства для НПП;
 • навчальний модуль Н4.М2: Соціальна віповідальність у галузі надання освітніх послуг;
 • навчальний модуль Н4.М3: Підготовка грантових заявок: теорія та практика.

Напрям 5: Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, соціальна інклюзія

Напрям 6: Формування та розвиток управлінських компетентностей

 • навчальний модуль Н6.М1: Мистецтво управління: нові ролі керівника;
 • навчальний модуль Н6.М2: Сучасне лідерство: формування ефективної взаємодії в умовах змін;
 • навчальний модуль Н6.М3: Емоційна компетентність керівника;
 • навчальний модуль Н6.М4: Команда та командоутворення в контексті керованих змін;
 • навчальний модуль Н6.М5: Мотивування працівників: залученість, задоволеність, лояльність.
Оновлено 1 рік 6 місяців тому