Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Результати творчих конкурсів

Інвестиційне забезпечення технологічного оновлення машинобудівних підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Добрянська Марˈяна Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор економічних наук, професор Шкварчук Людмила Олександрівна
Спеціальність: 
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту: 
05.12.2016
Статус: 
захищена