Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Науково-навчальний центр інноваційних технологій та наноінженерії

д-р техн. наук, проф. Андрущак Анатолій Степанович
E-mail: 
anatolii.s.andrushchak [at] lpnu.ua

Напрями науково-дослідних робіт:

  • проведення фундаментальних і прикладних досліджень, зокрема міждисциплінарних, та створення конкурентоспроможних на світовому ринку прикладних розробок, зразків нової техніки, технологій та матеріалів, зокрема нанотехнологій та наноматеріалів;
  • вивчення фізичних властивостей кристалічних об’ємних та нанокомпозитних матеріалів та розроблення пристроїв на їхній основі;
  • здійснення трансферу технологій у рамках науково-технічної і виробничої кооперації та співробітництва з промисловістю та малим підприємництвом, формування інноваційного підприємницького середовища, зокрема з малими підприємствами.