Історія кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки

Нарисну геометрію в Технічній академії почали вивчати з 1847 р. Дисципліна «Нарисна геометрія» була закріплена за кафедрою технічної механіки.

У жовтні 1870 р. була утворена самостійна кафедра нарисної геометрії, першим завідувачем якої було призначено професора К. Машковського, який очолював її до кінця життя.

 З 1887 р. до 1911 р. кафедру очолював М. Хазарський. З 1911 року завідувачем кафедри був призначений Кароль Бартель. Завдяки працям професора К. Бартеля кафедра одержала світове визнання. В 1922 році у Львівській політехніці почала працювати друга кафедра нарисної геометрії під керівництвом професора А. Плямітцера. В 1939 році кафедра отримала назву кафедри нарисної геометрії та графіки, її завідувачем був призначений К. Бартель, якого розстріляли німецькі фашисти у 1941 році.

У жовтні 1944 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри було призначено старшого викладача Кернякевича С.О. В 1948 році завідувачем кафедри було призначено к.т.н., доцента Скрипкіна П.П. В 1953 році завідувачем кафедри було призначено старшого викладача Єндрокієвського Ф.О., а в 1959 році знову доцента Скрипкіна П.П.

В 1965 році завідувачем кафедри був призначений доцент Глоговський В.В. 1986 році — професор Калиновська О.П., з 1997 року — доцент Панкевич Б.В., з 2009 року — професор Афтаназів І.С.

Починаючи з 1986 р. при кафедрі було відкрито науково-дослідну лабораторію НДЛ- , в якій працювали співробітники кафедри ( інженери дослідники і викладачі). Даною лабораторією було виконано госпдоговірні роботи з підприємствами західного регіону України (Львівський завод «Хімреактив», Дрогобицький дослідний завод «Масма», Дрогобицький нафтопереробний завод НПК «Галичина»). Розробки співробітників лабораторії були впроваджені на даних підприємствах і принесли значний економічний ефект державі. Декілька розробок захищені авторськими свідоцтвами.

З 1975 року кафедра стала опорною кафедрою серед однойменних кафедр ВУЗів і технікумів Західного регіону України.

Кафедра навчає студентів усіх напрямків бакалавратів згідно навчальних планів університету з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. Графічні роботи виконуються як вручну, так і засобами комп’ютерної графіки, включаючи геометричне моделювання і будівельно—архітектурні проекти.

При кафедрі працює аспірантура і докторантура. Співробітниками кафедри, починаючи з ..... захищено 4 докторських дисертації (спів шукач Афтоназів І.С., докторантами: Мартин Є.В., Керницький І.С., Вікович І.А.), а також 5 кандидатських дисертацій ( Свідрак І.Г. — керівник проф. Калиновська О.П., громадянин Лівану Маді Малік Хасан — керівник проф. Калиновська О.П., Баранецька О.Р. — керівник проф. Афтаназів І.С., Ренкас А.Г. — керівник проф. Мартин Є.В., Стецько Р.З. — керівник проф. Проскуряков В.І.)

Професор кафедри Мартин Є.В. являється одним з провідних вчених України в галузі багатовимірного простору. Співробітники кафедри постійно до получають до наукової роботи студентів, результати досліджень яких вже на протязі 10 років доповідаються на студентській науковій конференції «Графіка ХХІ століття» м. Севастополь.

В 2008 році колективу, в якому працював ст. викладач кафедри Стецько Р.З. присуджена Державна премія України в галузі архітектури за проект Львівської духовної Семінарії Св. Духа на вул. Хуторівка.

На даний час на кафедрі працюють 1 професор (доктор технічних наук), 7 доцентів (кандидати технічних наук), 2 старших викладачів, 1 асистент.

Колективом співробітників кафедри видано 4 навчально-методичні посібники з курсу нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. В даний час видано підручник з інженерної графіки для студентів будівельних спеціальностей.

Кафедра підтримує міжнародні зв’язки з провідними польськими університетами (Лодзька, Шльонська, Жешувська політехніки) та Технічним університетом в м. Кошіце (Словаччина).

Оновлено 1 рік тому