В Університеті у межах проєкту EDUQAS відбувся круглий стіл «Імплементація системи забезпечення якості вищої освіти»

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Фото із круглого столу

25 лютого 2021 року в рамках проєкту EDUQAS «Implementation of Education Quality Assurance system via cooperation of University- Business-Government in HEIs / EDUQAS 586109-EPP-I-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP (2017-2895/001-001)» у Львівській політехніці відбувся круглий стіл «Імплементація системи забезпечення якості вищої освіти». Учасниками заходу були представники Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України (Андрій Бутенко, Михайло Винницький, Олена Єременко, Ірина Золотарьова, Богдан Моркляник, Ігор Олексів та Наталія Стукало), Міністерства освіти та науки України (Алла Рибалко та Сергій Шкабко) і виконавці проєкту EDUQAS (представники Національного університету «Львівська політехніка», Харківського національного економічного університету імені С.Кузнеця, Донецького державного університету управління та Національної металургійної академії України).

З вітальним словом до учасників звернувся професор Олег Матвійків, перший проректор Львівської політехніки. Крім того, до зустрічі долучились координатор проєкту EDUQAS Анка Бадой (Університет Крайова, Румунія), голова Національного Еразмус+ Офісу в Україні Світлана Шитікова, адміністративний і викладацький персонал Львівської політехніки та ще понад три тисячі учасників в онлайн-форматі.

Перша частина зустрічі було присвячена питанням імплементації систем забезпечення якості вищої освіти на національному рівні. Зокрема, свої доповіді представили Андрій Бутенко (Заступник голови Національного агентства, тема доповіді – «Сучасний стан системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: Річний звіт Національного агентства»), Наталія Стукало (Заступниця голови НА, тема доповіді – «Відповідність Національного агентства ESG-2015 і результати участі у проєкті Erasmus+ EDUQAS»), Олена Єременко (Заступниця голови НА, тема доповіді – «Критерії оцінювання освітніх програм: практичні кейси визначення відповідності»), Алла Рибалко (керівник експертної групи з питань вищої освіти та освіти дорослих директорату фахової передвищої та вищої освіти Міністерства освіти та науки України, тема доповіді – «Реформування вищої освіти в Україні в контексті забезпечення якості: завдання та виклики»).

Друга частина зустрічі була націлена на обговорення особливостей імплементації внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти у Національному університеті «Львівська політехніка» із врахуванням досвіду реалізації проєкту Erasmus+ EDUQAS. Так, із доповідями виступили Ігор Олексів (професор кафедр менеджменту і міжнародного підприємництва, член НА, тема доповіді – «Результати проєкту EDUQAS в Національному університеті «Львівська політехніка»), Роман Шуляр (керівник Центру забезпечення якості освіти, член Галузевої експертної ради 07, тема доповіді – «Створення Центру забезпечення якості освіти у Львівській політехніці із врахуванням досвіду проєкту EDUQAS»), Анна Гелеш (керівник сектору якості освітніх програм Львівської політехніки, тема доповіді – «Навчальний модуль для НПП «Акредитаційна експертиза та особливості оцінювання якості освітніх програм»»), Ольга Пирог (завідувач кафедр менеджменту і міжнародного підприємництва, член Галузевої експертної ради 29, тема доповіді – «Забезпечення якості освітніх програм на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва: залучення стейкхолдерів, опитування студентів та удосконалення ОП із врахуванням досвіду проєкту EDUQAS»).

Слід зазначити, що впродовж усього круглого столу всі учасники (як в оффлайн, так і в онлайн-форматах) мали можливість поставити найважливіші запитання до представників НАЗЯВО, МОНУ та представників проєктних команд і отримати зворотну відповідь.

Зазначена зустріч іще раз підтвердила, що питання забезпечення якості вищої освіти є надзвичайно актуальним для освітян, тому реалізація міжнародних проєктів за цією тематикою сприяє поширенню кращих європейських практик та виробленню на цій основі рекомендацій для удосконалення практики впровадження внутрішніх систем забезпечення якості українськими закладами вищої освіти.

26 лютого 2021 року відбулась робоча зустріч у межах проєкту EDUQAS.

Фото із круглого столу Фото із круглого столу Фото із круглого столу Фото із круглого столу Фото із круглого столу Фото із круглого столу Фото із круглого столу Фото із круглого столу Фото із круглого столу