Пішов із життя видатний вчений, завідувач кафедри електронних приладів Львівської політехніки Зенон Готра

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Завідувач кафедри електронних приладів Зенон Готра

Пішов із життя видатний вчений, відомий фахівець у галузі технології елементів та пристроїв електронної техніки, завідувач кафедри електронних приладів Національного університету «Львівська політехніка» – Зенон Юрійович Готра.

Життєвий шлях Зенона Юрійовича був сповнений численними перемогами й здобутками, він став взірцем для поколінь його учнів, зразком для наслідування молодших колег. Народився Зенон Юрійович 20 червня 1942 року в м. Львові. У 1966 р. закінчив електрофізичний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Напівпровідникові прилади». У 1972 р. захистив дисертацію «Розробка високонадійних тонкоплівкових конденсаторів мікросхем» і здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. У 1981 р. захистив у Ленінграді докторську дисертацію «Розробка мікроелектронних високоінформативних перетворювачів для бортових систем», а в 1984 р. став професором. З 1979 р. завідувач кафедри електронних приладів Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка».

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Почесний професор Національного університету «Львівська політехніка», Doktor Gonoris Causa Politechniki Lubelskiej (Польща), Почесний професор Вінницького національного технічного університету, Чернівецього національного університету ім. Юрія Федьковича, Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, член Академії інженерних наук України, Міжнародної термоелектричної академії, Вищої школи прикладної радіоелектроніки.

Був автором понад 900 наукових праць. Видав понад 63 монографії, підручники і навчальні посібники. Під його керівництвом підготовлено 15 докторів і 42 кандидати наук для України, Польщі, Угорщини, Монголії, Сирії.

Невтомна праця Зенона Юрійовича неодноразово була відзначена почесними нагородами: медаль «Ветеран праці» (21 червня 1988 р.); почесне звання «Заслужений винахідник УРСР» (посв.№ 295 від 26 вересня 1989 р.); почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (посв.№ 299 від 31 серпня 1992 р.); нагрудний знак «За наукові досягнення» (№ 1067, наказ № 626-К від 10 липня 2009 р.); нагрудний знак «Петро Могила» (посв. № 1533, наказ № 644-К від 30 грудня 2011 р.); нагрудний знак «Відмінник освіти України» (посв.№ 21555, наказ № 401-К від 1 жовтня 1994 р.) медаль «За працю і звитягу» (№ 005429, 06 грудня 2016р.) диплом Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки згідно указу президента України № 7441 (07 ківтня 2017р.).

Готра Зенон Юрійович був головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій (Д 35.052.12 за спеціальностями 05.27.01 – твердотільна електроніка, 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки, 01.04.07 – фізика твердого тіла), членом наукових та організаційних комітетів міжнародних конференцій – «Світловоди та їх застосування» (Польща, 2003, 2005, 2007, 2012, 2015 р.р.), «Мікроелектронні технології та мікросистеми» (Німеччина, Польща, Словаччина, Румунія, Україна, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 р.р), «Температура-2012», «Фізико-технологічні основи пристроїв та засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки (2012р.), Міжнародна науково-практична конференція «Фізико-технологічні проблеми передавання, обробки та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах» (м.Чернівці, V – 2016р., VI – 2017р.), 2nh IEEE International Conference on Advanced Information and Communication Technologies (AICT-2017) (Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, НУ «Львівська політехніка»).

Зенон Юрійович був членом ряду міжнародних наукових товариств, комітетів, конференцій, симпозіумів, семінарів у напрямі створення нових елементів та пристроїв інтегральної електроніки та оптики: МТМ, СОЕ, ІЕЕ, SPIE та інших – в Україні, Польщі, Німеччині, Румунії, Росії, США. Член ряду міжнародних наукових об’єднань ІЕЕ (Англія), SPIE (США), Електриків та сенсорної техніки (Польща) тощо. Член редколегій: журналу «Технічні вісті»; Ukrainian Journal of Physical Optics; Optoelectronic Information-Power Technologies; Вісників Національного університету «Львівська політехніка» «Електроніка», «Радіоелектроніка та телекомунікації» та інших.

Колектив інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки висловлює щирі співчуття рідним Зенона Юрійовича Готри, колегам, учням, друзям й однодумцям.

Вічна пам’ять!