Кафедра соціології та соціальної роботи отримала сертифікат про акредитацію програми «Соціологія» (магістерський рівень)

Кафедра соціології та соціальної роботи Львівської політехніки
Фрагмент сертифіката

Кафедра соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка» повідомляє про отримання сертифіката про акредитацію освітньої програми 054 «Соціологія» другого (магістерського) рівня від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Термін дії сертифіката – з 29 січня 2021 року до 1 липня 2026 року.

Дякуємо всім, хто долучився до бажаного результату: викладачам кафедри, студентам, деканату й дирекції Інституту гуманітарних та соціальних наук, адміністрації Львівської політехніки, нашим випускникам та роботодавцям! Дякуємо за високу оцінку роботи комісії від НАЗЯВО!