Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Вісім кваліфікаційних рівнів замість одинадцяти: Кабінет Міністрів України прийняв Національну рамку кваліфікацій

3 липня 2020, 14:55
За матеріалами сайту Міністерства освіти і науки України

Національна рамка кваліфікацій приведена у відповідність до Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та відтепер містить вісім кваліфікаційних рівнів замість одинадцяти, як це було раніше. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив під час засідання 25 червня 2020 року.

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів освіти. Кожен рівень характеризується сукупністю компетентностей особистості, знань, умінь, навичок та здатностей застосовувати знання.

Кваліфікації професійної (професійно-технічної) освіти відповідають 2, 3, 4 та 5 рівням Національної рамки кваліфікацій, кваліфікація фахової передвищої освіти – 5 рівню рамки. Кваліфікації вищої освіти відповідають:

  • молодший бакалавр – 5 рівню НРК та короткому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти;
  • бакалавр – 6 рівню НРК та першому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти;
  • магістр – 7 рівню НРК та другому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти;
  • доктор філософії та доктор мистецтва – 8 рівню НРК та третьому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, а доктор наук – 8 рівню НРК.

Оновлена рамка кваліфікацій також поповнилась поняттями освітньої та професійної кваліфікацій і приведена у відповідність до змін, внесених до Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту».

Національна рамка кваліфікацій призначена для використання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, установами та організаціями, закладами освіти, роботодавцями та іншими особами для розробки, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій.