Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Відповіді на запитання, які турбують студентів у час карантину (оновлено 20.05.2020 р.)

18 травня 2020, 19:36
Ректорат Львівської політехніки

Адміністрація Львівської політехніки підготувала відповіді на низку запитань, які надійшли до проректорів за час карантину. Якщо у Вас виникають запитання, що не висвітлені у цьому списку, просимо надсилати їх на е-пошту гарячої лінії: quarantine@lpnu.ua. Відповіді на нові запитання оприлюднимо на сайті.

 

Чи можна відмінити або відтермінувати оплату за навчання? (відповідь доповнено 20.05.2020)

Під час карантину усі викладачі Університету працюють і проводять заняття у дистанційному режимі. Тож відміна оплати за навчання студентів, які здобувають освіту за кошти фізичних чи юридичних осіб, ― неможлива.

В окремих випадках, якщо у студента виникли серйозні обставини, що перешкоджають вчасній оплаті за навчання, потрібно написати заяву про відтермінування оплати, вказавши причини цього та, за можливості, долучити довідки, що підтверджують ці обставини.

Питання про відтермінування оплати розглянуть якнайшвидше. Про рішення студента повідомлять індивідуально.

 

Чи можна скасувати оплату за гуртожиток, якщо не проживав там під час карантину? (питання додано 20.05.2020 р.)

Міністерство освіти і науки України у листі №1/9-165 від 18.03.2020 зобов’язало усі ЗВО забезпечувати повне функціонування Студмістечка, що вкрай важливо для значної кількості студентів, які проживають у гуртожитках.

Усі гуртожитки працюють у звичному режимі, а обмежень щодо перебування мешканців в гуртожитку немає.

Бухгалтерія повертає кошти за проживання лише після того, як комендант подасть інформацію про виселення студента ― від дня, коли студент повернув отримане майно, перепустку та ключ від кімнати.

Зараз ми очікуємо роз’яснення Міністерства освіти і науки України щодо можливості та механізму здешевлення/часткового повернення коштів за період, коли студент не проживав у гуртожитку під час карантину.

Після отримання роз’яснення від МОН студентів, які звернулися з відповідними заявами, додатково поінформують.

 

Чи можна складати сесію, якщо я перебуваю за кордоном? (питання додано 20.05.2020 р.)

Оскільки семестровий контроль відбуватиметься дистанційно, вимог щодо місця перебування студентів немає. Важливо, щоб студент виконав усю програму і мав допуск до сесії.

 

Чи проводитимуть відеозйомку студентів під час складання іспитів у ВНС? (питання додано 20.05.2020 р.)

Тимчасовий порядок проведення семестрового контролю, не вимагає постійного відеонагляду за процесом проходження тестування у ВНС чи за написання відповідей на екзаменаційні завдання. Віримо у доброчесність студентів і викладачів.

Однак у Тимчасовому порядку для поглибленої оцінки знань студентів викладачам рекомендовано організовувати усну компоненту у форматі питання - відповіді в режимі відеоконференції. За цю складову студент може отримати до 30% балів від загальної кількості балів екзаменаційного/залікового контролю.

 

Я захворів під час карантину. Що робити з навчанням?

Повідомте дирекцію інституту та викладачів про Ваш стан. Погодьте з викладачами форму та час відпрацювання пропущених занять.

Якщо хвороба триває під час семестрового контролю, обов’язково сповістіть фахівців деканату або декана інституту про Ваш стан, а після одужання надайте відповідні довідки, які можуть бути підставою для продовження сесії.

 

Чи можна зараз оформити академічну відпустку?

Академічна відпустка студентам надається відповідно до вимог Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Львівська політехніка». Залежно від підстав, різняться документи, які потрібно подати, та процедура, які необхідно пройти. Якщо є підстави для академічної відпустки, студент повинен звернутися у відповідний деканат.

 

Чи можна під час карантину проживати в гуртожитку?

Так, Ви можете мешкати в гуртожитку під час карантину. Також буде надано можливість використовувати комп’ютерні засоби та інтернет для віддаленого навчання.

 

Чи можна оплату за навчання здійснювати онлайн чи потрібно оплачувати безпосередньо в касах університету?

У зв’язку з карантином можна здійснювати оплату за навчання онлайн, через термінали чи відділення банків.

Реквізити для оплати:

Отримувач платежу: Національний університет «Львівська політехніка»

Розрахунковий рахунок: UA388201720313241002201001057 в ДКС України

ЄДРПОУ 02071010

Оплата за навчання _____________ (прізвище, ініціали студента)

__________________ (інститут) _________ (група) Платник ____________

 

Оплату за навчання в поточному семестрі необхідно здійснити в повному розмірі до 1 червня 2020 року ― для студентів випускних курсів навчання та до початку сесії (8 червня 2020 року) для студентів інших курсів навчання.

Львівська політехніка також приймає платежі за навчання через касу Університету щодня з 9:00 до 15:00, окрім вихідних та святкових днів.

За додатковою інформацією просимо звертатись у відділ платного навчання за телефонами (032) 258-27-67, (032) 258-21-24 та на електронні адреси stipend.dept@lpnu.ua, inna@lp.edu.ua.

 

Як організовано дистанційне навчання?

Дистанційне навчання відбувається у формі лекційних, лабораторних, практичних та інших занять, що передбачені навчальним планом.

Навчальний процес можна забезпечувати так:

- усі навчальні матеріали викладачі розміщують у віртуальному навчальному середовищі (ВНС) Університету;

- онлайн-заняття (лекції, практичні, лабораторні, тощо) відбуваються у форматі відеоконференцій за допомогою систем GOOGLE MEET, MS TEAMS, ZOOM тощо;

- обов’язкові індивідуальні роботи (лабораторні, практичні, контрольні, курсові тощо) студенти виконують самостійно. Звіти про виконану роботу пересилаються в електронному вигляді у ВНС, або на е-пошту викладача, або завантажують на google-диск, наданий викладачем.

 

Де знайти розклад дистанційних занять?

Дистанційні заняття відбуваються відповідно до розкладу, укладеному на початку семестру, який оприлюднено на сайті Університету.

Змінено лише форми проведення занять. Електронні адреси, за якими відбуваються онлайн конференції (навчальні заняття) студенти отримують електронною поштою від викладачів та старост груп, через новини ВНС університету та інші засоби комунікації, погоджені з викладачем.

 

Що робити, якщо не маю комп’ютера (веб-камери, мультимедійної системи, тощо)?

Кожен студент, який не може навчатися дистанційно, бо не має відповідних технічних засобів, зобов’язаний повідомити про це свого старосту / куратора групи / методиста (декана) деканату.

Оскільки доступ до відеоконференцій може здійснюватися за допомогою смартфонів, студент може контактувати з викладачем саме за допомогою мобільного телефону.

 

Як навчатись дистанційно, якщо я живу в селі/місті, де немає інтернету (якість інтернету незадовільна)?

Кожен студент, який не має можливості навчатися дистанційно, бо не має відповідних засобів зв’язку, зобов’язаний негайно повідомити про це свого старосту / куратора групи / методиста (декана) деканату. Таким студентам забезпечать окремі дистанційні консультації.

 

У мене повторне вивчення. Як знайти викладача під час карантину?

Потрібно звернутися до методистів деканату або декана. Отримати електронну адресу/телефон викладача, який відповідальний за консультування та семестровий контроль із конкретної дисципліни, та звернутися до нього, надіславши електронний лист, чи зателефонувавши.

 

Як здаватимемо курсові роботи?

Все відбуватиметься дистанційно. Консультують викладачі через ВНС, е-пошти та систему відеоконференції. Захист курсових робіт відбуватиметься відповідно до Тимчасового порядку.

 

Чи можлива взагалі сесія в дистанційному режимі?

Так, для цього Міністерство освіти та науки України надало методичні рекомендації закладам фахової передвищої та вищої освіти щодо проведення семестрового оцінювання студентів, а також захистів дипломних робіт і складання атестаційних іспитів. Усі заходи семестрового контролю увідповіднять до цих методичних рекомендацій.

 

Як відбуватимуться екзамени під час карантину?

Якщо карантинні обмеження щодо відвідування студентами навчальних закладів не скасують, то екзамени відбуватимуться відповідно до Тимчасового порядку проведення семестрового контролю.

 

Яка форма проведення заліку/екзамену в дистанційному форматі?

Відповідно до п. 3.10 Положення про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів, екзамени проводять у письмово-усній формі або у формі комп’ютерного тестування: «Письмова компонента є обов’язковою. Кількість балів на усну компоненту не повинна перевищувати 30% від кількості балів відведених на екзаменаційний контроль».

Письмова компонента відбувається через ВНС у формі тестів, або з використанням екзаменаційного білета, який студенти отримують від викладача на початку контрольного заходу через ВНС / е-пошти / google-диск викладача. Файл із результатами відповідей на екзаменаційний білет студенти завантажують у ВНС / відсилають викладачу на е-пошту / завантажують на google-диск.

 

Як складати семестровий контроль дистанційно із фізкультури?

Семестровий контроль з дисципліни «Фізичне виховання» у весняному семестрі 2019/2020 н. р. відмінено.

 

Чи працюватиме безперебійно ВНС під час семестрового контролю? Що робити, якщо під час екзамену зв’язок перервався чи трапилося від'єднання інтернету?

У разі виникнення таких ситуацій студент повинен негайно повідомити екзаменатора або іншу відповідальну особу про ці обставини, зателефонувавши, а також зафіксувати за допомогою фото- або відеозасобів стан виконання завдань та об’єктивні чинники, що перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість та час перескладання екзамену визначить екзаменатор та деканат в індивідуальному порядку.

 

Що робити, якщо я не маю технічних засобів для складання семестрового контролю у дистанційному режимі?

Студенти, які допущені до складання екзамену, але з об’єктивних причин не можуть взяти в ньому участь із використанням визначених університетом (викладачем) технічних засобів, повинні до початку екзамену повідомити про це деканат та екзаменатора. У такому випадку екзаменаційна комісія (екзаменатор) обере альтернативний варіант складання екзамену, який забезпечить ідентифікацію студента, дотримання академічної доброчесності та можливість перевірки результатів навчання здобувача вищої освіти.

 

Як пройти ідентифікацію перед екзаменом, якщо не маю студентського квитка та залікової книжки?

Можна використати інший документ, який підтверджує особу (паспорт, водійські права, а також свідоцтво про народження ― у разі, якщо немає паспорта).

 

Чи можна складати екзамен без залучення ВНС?

ВНС університету використовують для організування та супроводу дистанційного навчання. Обсяг використання ВНС визначає викладач ― для повноцінної письмової компоненти у вигляді тесту, або лише для супроводу письмової компоненти, тобто отримання екзаменаційних білетів та зберігання результатів студентів.

 

Що робити, якщо не вдається відправити виконане письмове завдання через ВНС?

Необхідно повідомити екзаменатора про проблему, сфотографувати (чи сканувати) розв’язок завдань екзаменаційного білета та надіслати його екзаменаторові (екзаменаційній комісії) засобами електронного зв’язку.

 

Як студенти випускних курсів захищатимуть дипломні роботи і складатимуть кваліфікаційні іспити?

Якщо карантинні обмеження не скасують, захисти дипломних робіт і атестаційні іспити відбуватимуться онлайн у синхронному режимі із забезпеченням ідентифікації студентів.

При цьому випускові кафедри, керівники дипломних робіт і самі студенти мають забезпечити контроль якості робіт та не допускати проявів академічної недоброчесності, зокрема плагіату тощо.

 

Як відбуватиметься кваліфікаційний екзамен під час карантину?

Кваліфікаційний екзамен організують дистанційно у формі, аналогічній до проведення сесійного екзаменаційного контролю.

 

Що робити, якщо вдома немає можливості надрукувати та зшитими дипломні роботи?

Необхідно повідомити про це секретаря екзаменаційної комісії та виконати його рекомендації. У разі необхідності роботи надрукують та зшиють у видавництві університету.

 

Чи друкувати ілюстративний матеріал на листі формату А1 для кваліфікаційних робіт будівельних та архітектурних спеціальностей?

Ілюстративний матеріал разом із пояснювальною запискою може бути надруковано на листах у форматі А4.

 

Чи працюватимуть бази оздоровлення під час літніх канікул?

Оздоровчі бази університету повністю готові до роботи, але працюватимуть лише після закінчення карантину.