Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Уряд прийняв постанову щодо переліку обов’язкової інформації у документах про вищу освіту (наукові ступені)

11 вересня 2020, 15:41
За матеріалами сайту Міністерства освіти і науки України

9 вересня 2020 року на засіданні Уряду схвалено постанову Кабінету Міністрів України «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)». Документ запроваджує зміни у системі вищої освіти України як частини Європейського простору вищої освіти, що запроваджені Законом України від 18 грудня 2019 року № 392-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти».

Насамперед зміни стосуються процедури визнання кваліфікацій здобувачів вищої освіти. Так, новою постановою:

  • вперше унормовується питання видачі дублікатів документів про вищу освіту, виданих до запровадження ступеневої вищої освіти;
  • затверджується Перелік обов’язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені).

Впровадження постанови сприятиме працевлаштуванню випускників закладів вищої освіти, реалізації права на індивідуальну освітню траєкторію, академічній мобільності учасників освітнього процесу та подальшій інтеграції системи вищої освіти України до Європейського простору вищої освіти.

Постанова набирає чинність з 1 січня 2021 року.