Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Уряд продовжив режим карантину до 31 липня 2020 року

22 червня 2020, 15:41
Ректорат Львівської політехніки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» продовжено  режим карантину на термін до 31 липня 2020 року.

У період дії режиму карантину суворо дотримуватись усіх заходів, передбачених наказом по університету №126-1-10 від 12 березня 2020 року «Про заходи протидії епідемії коронавірусної інфекції та недопущення поширення COVID-19».

На час карантину скасовано проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в усіх корпусах та на території Університету.

На період карантину заборонено відвідування навчальних занять здобувачами вищої освіти.

Нагадуємо, освітній процес в Університеті відбуватиметься з використанням технологій дистанційного навчання у формах:

  • інтерактивних групових та індивідуальних консультацій;
  • відеолекцій (відеопрезентацій) з індивідуальним або груповим консультуванням осіб, що навчаються;
  • вебінарів з обговорення навчального матеріалу через BigBlueButton, Skype, форум, чат, зворотній зв’язок, завдання, опитування, тестування та семінар у ВНС Львівської політехніки.

Директори інститутів та коледжів, завідувачі кафедр, керівники НДЛ повинні забезпечити роботу науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників та інших категорій персоналу в межах затверджених робочих графіків.

Науково-педагогічні працівники кафедр організовують контроль засвоєння здобувачами вищої освіти лекційного матеріалу, передбаченого робочими програмами навчальних дисциплін за вказаний період за допомогою ВНС Львівської політехніки.

Заборонено приймати у Львівській політехніці делегації та окремих осіб із країн із високим ступенем ризику зараження.

Заборонено скеровувати за кордон здобувачів освіти та працівників Університету до країн із високим ступенем ризику зараження.

Обмежені відрядження здобувачів освіти та працівників Університету в межах України.

Призупинена робота читальних залів науково-технічної бібліотеки та спортивних секцій Університету.

Студенти та працівники Університету зобов'язані інформувати керівників структурних підрозділів про появу симптомів, характерних для захворювань на коронавірусну інфекцію.

Керівники структурних підрозділів повинні впровадити заходи безпеки щодо недопущення занесення і розповсюдження коронавірусної інфекції в Університеті.

Також на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 239 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», листа МОН України № 1/9-178 від 27 березня 2020 року «Щодо завершення 2019/20 навчального року» внесено зміни до графіку освітнього процесу у весняному семестрі 2019/2020 навчального року.

Для студентів невипускних курсів першого (бакалаврського) освітнього рівня та першого курсу другого (магістерського) освітнього рівня продовжити весняний семестр на два тижні ― до 27 червня 2020 року.

Семестровий контроль триватиме від 8 червня 2020 року до 27 червня 2020 року. Передуватимуть цьому ― з 25 травня 2020 року до 6 червня 2020 року консультацій та індивідуальної роботи.

Ліквідація академічної заборгованості студентів за результатами весняного семестрового контролю відбуватиметься з 30 червня 2020 року до 5 липня 2020 року.

Для четвертокурсників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти навчання завершиться до 27 червня 2020 року ― захисти кваліфікаційних робіт і складання кваліфікаційного екзамену (в разі відсутності кваліфікаційної роботи) зміститься на два тижні. Якщо ж передбачено складання кваліфікаційного екзамену і виконання кваліфікаційної роботи, то семестровий контроль та кваліфікаційний екзамен відбуватиметься два тижні перед терміном захисту кваліфікаційних робіт.

Практика за темою кваліфікаційної роботи відбуватиметься у встановлені навчальними планами за спеціальностями терміни.

Складання підсумкового контролю з дисциплін, які студенти вивчали повторно відбуватиметься тиждень перед семестровим контролем.