Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

На території Національного університету «Львівська політехніка» режим карантину продовжено до 31 жовтня 2020 року

9 вересня 2020, 10:54
Ректорат Львівської політехніки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», відповідно до наказу ректора № 424-1-03 від 01.09.2020 року на території Національного університету «Львівська політехніка» продовжено встановлений режим карантину на термін до 31 жовтня 2020 року.

У період дії режиму карантину необхідно суворо дотримуватись усіх заходів, передбачених наказом по університету № 126-1-10 від 12 березня 2020 року «Про заходи протидії епідемії коронавірусної інфекції та недопущення поширення COVID-19», за винятком виключених наказом № 424-1-03 від 01.09.2020 року пунктів 2, 3, 11, 12, 17.

Нагадуємо, освітній процес в Університеті відбуватиметься з використанням технологій дистанційного навчання у формах:

  • інтерактивних групових та індивідуальних консультацій;
  • відеолекцій (відеопрезентацій) з індивідуальним або груповим консультуванням осіб, що навчаються;
  • вебінарів з обговорення навчального матеріалу через BigBlueButton, Skype, форум, чат, зворотній зв’язок, завдання, опитування, тестування та семінар у ВНС Львівської політехніки.

Директори інститутів та коледжів, завідувачі кафедр, керівники НДЛ повинні забезпечити роботу науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників та інших категорій персоналу в межах затверджених робочих графіків.

Науково-педагогічні працівники кафедр організовують контроль засвоєння здобувачами вищої освіти лекційного матеріалу, передбаченого робочими програмами навчальних дисциплін за вказаний період за допомогою ВНС Львівської політехніки.

Студенти та працівники Університету зобов’язані інформувати керівників структурних підрозділів про появу симптомів, характерних для захворювань на коронавірусну інфекцію.

Керівники структурних підрозділів повинні впровадити заходи безпеки щодо недопущення занесення і розповсюдження коронавірусної інфекції в Університеті.